ஏப்ரல் 2023 காலேண்டர் - அரூப

7 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday பொது விடுமுறை
10 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday பொது விடுமுறை
27 ஏப்ரல், வியாழன் கிழமை King’s Day பொது விடுமுறை