ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಅರುಬಾ

7 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
10 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
27 ಏಪ್ರಿಲ್, ಗುರುವಾರ King’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ