एप्रिल 2023 कॅलेंडर - अरूबा

7 एप्रिल, शुक्रवार Good Friday सार्वजनिक सुट्टी
10 एप्रिल, सोमवार Easter Monday सार्वजनिक सुट्टी
27 एप्रिल, गुरूवार King’s Day सार्वजनिक सुट्टी