உலக கடிகாரம் - உலக நேரம் மற்றும் தேதி

உலகெங்கிலும் உள்ள தற்போதைய உள்ளூர் நேரங்கள்

அசடக்ஷர் கஹரிஸ் மொகாதிஷு ஹாஜீஸிச
டைஸ் சனா அல் ஹுதைதா பேங்ஷீ
கிர்குக் கர்பாலா ஈர்ப்பில் பாக்தாத்
அஸ் சுலேமானிய அன் நஜாஃப் அல் அஷ்ரஃப் அல் மௌசில் அல் ஜதீதா மோசூல்
அல் பசரா அபு குறையப் தபூக் சுல்தானஹ
மெக்கா ஜித்தா தைஃப் ரியாத்
மதீனா அட் தம்மம் யஸ்ட் தெஹ்ரான்
டபிரிஸ் ஷிராஜ் ராஷ்ட் கொம்
ஊர்மியா மஷாத் கர்மான்ஷா கெர்மன்
கராஜ் ஹமடன் அராக் அஹ்வாஸ்
மவன்ச தாருஸ்ஸலாம் அஸ்ஹகபட் ஹோம்ஸ்
ஹமஹ அலெப்போ டமாஸ்கஸ் நைரோபி
மொம்பாசா கிகாலி மாபுஜி-மாய் கிஷன்கனி
கனங்கா ஜிபூட்டி கம்பாலா அஸ் சர்கா
அம்மன் ஏதென்ஸ் ராஸ் பெய்ரூட் பெய்ரூட்
ஜெருசலேம் முஸ்கேட் துபாய் சர்ஜாஹ
அபுதாபி சனிலுரபா மேற்சின் மாலத்திய
கொன்யா கைசேரி இஸ்மிர் காஜின்டெப்
எஸ்கிசோஹிர் எரிச்சுரும் தியர்பாகிர் அண்டல்ய
அங்காரா அதன அஸ்மார அடிஸ் அபாபா
போர்ட் சேட் அஸ்யூட் சூயஸ் லக்ஸர்
கெய்ரோ அல் மன்சூரா அல் மஹல்லா அல் குப்ரா அல் ஜிசா
அலெக்ஸாண்டிரியா ஓமத்துர்மன் போர்ட் சூடான் கார்டூம்
அல் பஸ்ரா அல் கதீமா ஏடன் இஸ்பஹான் ரீகா
யாரோஸ்லாவ்ல் வோரோனேஜ் வோல்கோக்ராட் உல்யனோவ்ஸ்க்
உபா துலா தொல்யாட்டி சரடோவ்
செயிண்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் சமர ரயாசன் ரோஸ்டோவ்-ந-டோனு
பெர்ம் பென்ச ஓரன்பர்க் நிஸ்னி நோவ்கோரோட்
நபேரேசனிய செளிணி மாஸ்கோ மக்காஷ்மா லிபேட்ஸ்க்
கிராஸ்னோடர் கிரோவ் கசன் கலினின்கிராட்
இஷெவ்ஸ்க் இவனோவோ செபாக்சரி பிரையன்ஸ்க்
அஸ்ட்ராகன் பாகு வில்நீயஸ் காரகண்டி
டீபீலிசி எரிவன் சிசினாவ் மின்ஸ்க்
ஹோமயில் ஹெல்சின்கி புக்கரெஸ்ட் ஜாபோரிஷியா
ஒடெஸ மீக்கொளயிவ் மரியுபோல் லவிவ்
லுஹன்ஸ்க் கிவ் க்ரீவி ரி கார்க்கிவ்
டொனெட்ஸ்க் டினிப்ரோபெட்ரோவ்ஸ்க் சோபியா உம்ராணியே
மால்டெப் இஸ்தான்புல் எஸென்லர் பர்ச
பக்சிலர் வார்சா ஸ்கொப்ஜெ பிரிஸ்டினா
பெல்கிரேடு கோரி பெல்கோரோட் ஹராரே புலவாயோ
லூசாக லுபும்பாஷி லிகாசி லிலாங்வே
பிளாண்டயர் வெல்கொம் வெரீனிகிங் டேம்மிச
சோவெடோ பிரிட்டோரியா போர்ட் எலிசபெத் பீட்டர்மரிட்ஸ்பர்க்
ஜோகன்னஸ்பர்க் ஈஸ்ட் லண்டன் டர்பன் போக்ஸ்புர்க்
புளூம்ஃபோண்டெய்ன் பெனோனி மடோலா மாபுடோ
பெரா அந்தனானரிவோ காபூல் ஜஹேதன்
சியால்கோட் சர்கோதா ராவல்பிண்டி யூட்ட
பெஷாவர் முல்தான் லாகூர் கொட்லி
கராச்சி இஸலாமாபாத் குஜ்ரன்வல பைசலாபாத்
பஹவால்புர் ராஜேஷாஹி டாக்கா சிட்டகாங்
மேடன் டுஷன்பே கொலோம்போ வாரங்கல்
விஷஹாபாட்னம் விஜயவாடா வரனாசி வடோதரா
உல்ஹசங்கர் உஜ்ஜைன் உதய்பூர் தூத்துக்குடி
திருவனந்தபுரம் திருநெல்வேலி திருச்சிராப்பள்ளி தானே
தேனி சூரத் ஸ்ரீநகர் சோலாப்பூர்
சில்லிகுடி சங்கிலி சம்பல்பூர் சேலம்
சஹாரன்பூர் ராஞ்சி ராஜ்கோட் ராய்ப்பூர்
ராய்கட் போர்ட் புனே பிம்ப்ரி பாட்னா
நாசிக் நாக்பூர் மைசூர் மொராதாபாத்
மீரட் மேடக் மாலேகான் மதுரை
சென்னை லூதியான லக்னோ கேலிகட்
கோட்ட கோர்பா கோராபுட் கோல்ஹாபூர்
கரோல் பாக் கான்பூர் கல்யாண் ஜலந்தர்
ஜோத்பூர் ஜாம்ஷெட்பூர் ஜாம்நகர் ஜம்மு
ஜல்கான் ஜெய்ப்பூர் ஜபல்பூர் இந்தோர்
ஹைதராபாத் ஹூப்ளி ஹொர குவாலியர்
குண்டூர் குல்பர்கா கோரக்பூர் காசியாபாத்
கயா குவட்டி பரிதாபாத் துர்காபூர்
டோம்பிவிலி டெல்லி டெஹ்ராடூன் டரங்
கட்டக் கோயம்பத்துர் கொச்சின் சண்டிகர்
கண்ணூர் கொல்கத்தா கேச்சர் போரிவிலி
மும்பை பிலிமோரா பிகானீர் புவனேஸ்வர்
போபால் பீவாண்டி பிலை பயந்தர்
பாவ்நகர் பாட்பார பெல்காம் பரேலி
பரமுள்ள அவுரங்காபாத் அசன்சோல் அம்ரிஸ்டர்
அமராவதி ஆலப்புழா அலகாபாத் அலிகார்
அகோலா அஜ்மீர் அகமதாபாத் ஆக்ரா
காத்மாண்டு ரங்கூன் மவ்லாம்யினே மண்டலே
க்ஹுள்னா நங்கி யெகாடெரின்பர்க் டியுமென்
டோமஸ்க் ஓம்ஸ்க் நோவோஸிபிரஸ்க் நோவோகுஸ்நெட்ஸ்க்
கிராஸ்நோயார்ஸ்க் கெமரோவோ செல்யாபின்ஸ்க் பர்னாவுள்
தாஷ்கண்ட் நாமங்கன் அல்மாட்டி பிஸ்கெக்
உறுஞ்சி ஷிஹெசி தன்ஹ போ ஹோ சி மின்ஹ ஹனோய்
ஹைபோங் தூரன் பாங்காக் யோக்கியகர்த்தா
மகாசர் பந்தார்லம்பூங் டெங்ரெங் சுரக்கறதா
சுரபாய சிட்டுபோன்டோ சேமரங் பெல் போர்ட்
பேகன்பாரு பலேம்பாங் பாடாங் மனதோ
மாமுஜு மலங் ஜாம்பி ஜகர்த்தா
டெபோக் சிம்ஹி போகோர் பெகாசி
பஞ்சர்மசின் பாண்டுங் பலிக்பப்பபன் தைப்பே
தாய்நான் டாய்சுங் பங்கியோ கவ்சியுங்
சம்பொங்க டேக்உய்க் கியூசன் சிட்டி மான்சிலிங்கன்
மணிலா மகாட்டி சிட்டி ஜெனரல் சாண்டோஸ் டவாவ்
டாஸ்மாரினஸ் செபு சிட்டி ககாயங் டி ஆரோ புட்தா
பகோலோட் சிட்டி அன்டிபோலோ ஜோஹர் பாரு ஷா ஆலம்
க்ளாங் கோட்ட கினபாலு இப்பொஹ பெட்டாலிங் ஜெயா
கோலாலும்பூர் கூச்சிங் கம்பங் பாரு சுபாங் ஸுன்னியி
ஜிகோங் சுசோள ஜூம் மீடியன் ஜென்ஜியாங்
செங்சோ ஜான்ஜியாங் ஜாங்சோவ் சிபோ
யுன்பு இஞ்சுஹன் இச்சங் யண்டை
யாங்சோவ் யான்செங் டோங்க்ஷன் ஸுசங்
ஜின்யாங் சின்ஜியாங் க்ஸினிங் க்ஸிங்டை
க்ஸியான்யாங் ஜுஹாய் சியாங்டன் க்ஸிங்யங்
சியான் க்ஸியமேன் வ்யூக்ஸி சங்கடே
வுஹு வுஹான் வென்சோ தியான்ஜின்
டாங்ஷான் டாங்கு டைசோ தையுவான்
தையன் ஷியன் ஷிஜியாசுவாங் ஷென்சென்
ஷாஷி ஷொக்ஸிங் ஷாவ்குஹன் ஷாண்டோவு
ஷாங்காய் ஜிஏயங் க்கின்ஹுவாடவ் ஹுயின்
கிங்டாவோ புயாங் பிங்டிங்ஷன் டாடுகோ
நிங்போ நெய்ஜிங் நண்டோங் நானிங்
நான்ஜிங் நஞ்சஓங் நாஞ்சங் லூசியாவ்
லுயோயாங் லௌஞ்செங் லியுயாங் லான்ஜோவ்
லாங்பாங் குன்மிங் கைஃபெங் ஜினிங்
ஜினான் ஜிஆக்ஸிங் ஜியாசுவோ ஜியாங்மென்
ஹுவாங்சி ह्‍यूआयनान ஹுவாபே ஹிங்கியாங்
ஹென்ஷுய் ஹெபெய் ஹாங்சோ ஹண்டன்
ஜியாவ்ஜிங் ஹைகோ குழி குய்யங்
குயிலின் குவாங்சோ புஜோ போஷன்
தயான் டேலியன் சுங்கிங்/சோங்கிங் செங்டு
சாவோவ் சாங்சோவ் சாங்ஷி சாங்ஷா
காங்ஜோ பேங்பு பெய்ஜிங் பயொடிங்
ஷங்கியு கவுலூன் ஹொங்கொங் மக்காவ்
புனோம் பென்ஹ உள்சன் விஜோங்பு தேஜான்
டையகு சுய்ஜென் சியோல் பூசன்
புக்கியோன் ஹோகோ குவாங்ஜு கோயங்
இன்சியான் ஹவாசங் ஜாஞ்சு செயங்ஜு
சாங்வான் அன்யாங் அன்சன் யோனா
யோகோசுகா யோகோஹாமா உட்சுனாமியா டோக்கியோ
ஷிசுவோகா சாகை சக்மிஹாரா ஒசாகா
ஓகாயமா ஓய்ட்டா நிஷினோமிய நிகடா
நெறிம நாகோயா மாசுடோ கியோட்டோ
குரைஷிகி குமாமோட்டோ கோபி-ஷியோ கிடாக்யுஷு
கவாஸாகி கவாகுச்சி காணசவா ககோஷிமா
இச்சிக்கவா ஹிரோஷிமா ஹிமேஜி ஹமமஸ்து
ஹச்சியோஜி ஃபுனாபாஷி பிக்குபோக ஷி அமகாசாகி
பியோங்யாங் நம்போ ஹம்ஹங் சிங்கப்பூர்
சுஜோ செயங்னம் ஜாங்ஷான் மட்சுயமா
யுவேயாங் மாலின்காவோ விளாடிவோஸ்டாக் கபரோவ்ஸ்க்
இர்குட்ஸ்க் உளன்பாட்டர் ஷாங்ஜியாகோ யிங்கோவ்
ஷிப்பிங் ஷுங்கியாக்ஷன் ஷென்யாங் கிகிஹார்
பன்க்ஷன் முதன்ஜியாங் லியோயுவான் லைவ்யங்
ஜீன்சோவு ஜீலின் ஜிம்முசி ஹோஹட்
ஹேங்கங் ஹார்பின் பியூக்ஸின் பியூஷுன்
டடோங் தண்டோங் செங்கடே சங்ச்சுன்
பேன்க்ஸி பவ்டௌ அன்ஷான் கபரோவ்ஸ்க் வோடோராய்
பெர்த் அடிலெய்டு செண்தை-ஷி சிபா-ஷி
சப்போரோ சிட்னி நியூகேஸில் மெல்போர்ன்
கோல்ட் கோஸ்ட் ப்ரிஸ்பேன் திரிப்பொலி யாண்டே
கௌஸிசேரி கரோவா டௌலா லுஅண்ட
டுபா பைக்கின் கிராண்ட் டக்கர் டக்கர்
பாயிண்டே -நோய்ர் பிரஸ்ஸாவில்லி லிஸ்பன் மொன்றொவியா
பௌகே அபோபோ அபிட்ஜன் குமாசி
அக்ரா கின்ஷாசா சரியா வாரி
சோகோடோ போர்ட் ஹர்கோர்ட் ஓயா ஒனிட்ஷா
மேட்டுகுரி லாகோஸ் காட்ஸின கனோ
கட்டுன ஜோஸ் இலோரின் இபாதன்
எஙுகு காலபர் பெனின் சிட்டி அகுரே
அபுஜா அபோகுடா அப ஒயுங்காடௌகௌ
லோம் நவக்ஷுத் பாங்கி கோடோனோ
லிப்ரெவில்லே பிரீடௌன் கோனாக்ரி கேமெய்ன்
எண்ட்ஜமெனா நியமி பாம்கோ தூனிஸ்
பாம்பர்டெஸ் ஓரான் கான்ஸ்டன்டைன் அல்ஜியர்ஸ்
செவில்லே முர்சியா மலகா பலேர்மோ
டன்கிர் செல் ராபாத் மேக்னெஸ்
மரகேஷ் பெஸ் காசாபிளாங்கா அகதிர்
மஸ்ஸினா கோபன்ஹேகன் ஷெபீல்ட் லண்டன்
லிவர்பூல் லீட்ஸ் கிளாஸ்கோ எடின்பர்க்
பிரிஸ்டல் பர்மிங்காம் ஸ்டோக்ஹோல்ம் கோதன்பர்க்
டென் ஹக் ரொட்டர்டாம் ஆம்ஸ்டர்டம் வியன்னா
பிரஸ்ஸல்ஸ் ஆண்ட்வெர்ப்ன் ஸ்டட்கார்ட் நியூரம்பெர்க்
முய்ஞ்சேன் லீப்ஜிக் கோலன் ஹன்னாவோர்
ஹாம்பர்க் பிராங்பேர்ட் அம் மெயின் எசன் டுசெல்டார்ஃப்
டுயிஸ்பர்க் ட்ரெஸ்டென் டார்ட்மண்ட் ப்ரேமென்
பெர்லின் டப்ளின் துலூஸ் பாரீஸ்
மார்செல் லியொன் புடாபெஸ்ட் பிராட்டிஸ்லாவா
பிறகு வ்ரோக்லா போஸ்னன் லொட்ஸ்
க்ரகோவ் கிடான்ஸ்க் ஜராகோசா மாட்ரிட்
ஒஸ்லோ டொரினோ ரோமா நாப்போலி
மிலானோ ஜெனோவா சக்ரேப் சராஜேவோ
கேப்பை டவுன் டெரெசினா ஸோ லூயிஸ் ரெசிபி
நாட்டல் மாசியோ ஜோயாவ் பெஸோ ஜபோட்டவ்
போர்ட்லேச பெலெம் அண்னின்டிகுவ குயில்மெஸ்
மர் டெல ப்லாட லாப்லாட புவெனஸ் அயர்ஸ் அஸுன்ஸின்
மான்டிவீடியோ உபெர்லேண்டியா சொரோகாபா ஸா பாலோ
ஸோ ஜோஸ் டோஸ் காம்போஸ் ஸோ ஜுமுஆ டி மெரிடி சாவ் பெர்னார்டோ டோ காம்போ சான்டோ ஆண்ட்ரே
சால்வடார் ரியோ டி ஜெனேரியோ ரிபராவ் பிரிட்டோ போர்டோ அலெக்ரே
ஒசாஸ்கோ நோவா இகுவாகு நிடேராய் லொன்றின
ஜூல்ஸ் டி போற ஜோஇன்வில்லே குஅருள்கோஸ் கோய்யணிய
பெயரே டி சந்தனா டுயூ டி சாக்சிஅஸ் குர்திபா குயாபா
கொண்டஜம் கம்போ கிராண்டே காம்பினாஸ் பிரேசிலியா
பெலோ ஹாரிஸ்ன்ட் பெல்போர்ட் ரோஸோ அரசாஜு புதிய கிங்ஸ்டன்
கிங்ஸ்டன் சாண்டோ டொமிங்கோ சன்டிகோ டி லாஸ் காபலரோஸ் அல்வாரோ ஒப்ரெகன்
குஸ்டவோ எ. மாடெரே வெராக்ரூஸ் தூஸ்ட்ல குடியர்ரெஸ் டோலுகா
தழல்பன் ட்லனேபன்ட்லா குஆடிடலன் லிஸ்க்கள்ளி சான்டா மரியா சிமல்ஹுவான்
ரினோசா பியூப்லா டி சர்குஜா நோகால்பைன் டி ஜுவரெஸ் மேரீடா
ஹெரோய்க்க மடமொரோஸ் சல்பா டி என்ரிக்வேஸ் இஷ்டபலப ஏகடாபெக்
காயோகான் சியூடட் நேசத்துஅளகாயோட்ல் மெக்ஸிகோ சிட்டி கனகன்
அஸ்கபோட்சல்கோ சியுடாட் லோபெஸ் மடேவ்ஸ் அகாபுல்கோ டி ஜூரிஸ் சாண்டியாகோ டி கியூபா
ஹவானா சான் சால்வடார் மெக்ஸிகோ குவாத்தமாலா சிட்டி
டெகுசிகல்பா சான் பெட்ரா சூல மனாகுவ வாலென்சியா
மரக்கே மரக்காய்போ சியுடாட் கயானா கரகாஸ்
பார்கிசிமெட்டோ பார் சிலோன குயிட்டோ குவாயாகில்
மனஸ் சாண்டாமார்தா பேரெயிர மேடேலின்
இபாக் குகூட கார்டஜினா காலீ
புகாரமங்கா பொகடா பேரன்குல்லா ட்ருஜிலோ
இக்விடோஸ் சிக்லயோ போர்ட்-ஓ-பிரின்ஸ் கார்ரேபியர்
வேனுஸ்டியானோ காற்ரன்ச கோடெமோக் சான்டா பெ டி ல வேற குரூஸ் சான் மிகுவல் டி
சான் ஜுவான் சால்ட்டா ரொசாரியோ மெண்டோசா
கோர்டோபா சாண்டியாகோ ப்யூன்ட் ஆல்டோ சாண்டா குரூஸ் டி லா சியரா
லாபஸ் கோச்சம்பா லிமா கள்ளோ
அரேகிபா சபோபன் டோர்றேன் ட்லயூபக்
டிஜுவானா சான் நிக்கோலஸ் டி லாஸ் கர்சா சான் லூயிஸ் போடோசி சால்டிலோ
சாண்டியாகோ டி குரேடாரோ மோரேலியா மோனெடெர்ரெ மெக்ஸிகளி
லியோன் ஹெர்மோசில்லோ குவாடலூப்பே குவாடலஜாரா
டுரங்கோ குலியாகன் சியூடட் ஜூஅரெஸ் சிஹுஅஹுவ
அகுஸ்காலியன்டிஸ் வாஷிங்டன் டி சி ஜாக்சன்வில்லே அட்லாண்டா
இண்டியானாபோலிஸ் பால்டிமோர் கன்சாஸ் சிட்டி சார்லோட்டே
கொலம்பஸ் ஓக்லஹோமா சிட்டி பிலடெல்பியா மெம்பிஸ்
நாஷ்வில்லே நியூ சவுத் மெம்பிஸ் ஆஸ்டின் டல்லாஸ்
போர்ட் ஒர்த் ஹௌஸ்டோன் சன் அன்டோனியோ விர்ஜினியா பீச்
சிகாகோ போஸ்டன் சவுத் போஸ்டன் டெட்ராய்ட்
போரூக்ஹ் ஒப் பிரான்ஸ் புரூக்ளின் மன்ஹாட்டன் நியூ யார்க் சிட்டி
ஸ்டேட்டன் ஐஸ்லாந்து மில்வாக்கி மேசா போயினீஸ்
தூக்ஸ்ன் பிரெஸ்னோ லோங் பீச் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்
சேக்ரமெண்டோ சன் டியாகோ சான் பிரான்சிஸ்கோ சான் ஜோஸ்
டென்வர் அல்புகெர்கி லாஸ் வேகஸ் எல் பாஸொ
போர்ட்லேண்ட் சீட்லே பிராம்ப்டன் கேல்கரி
எட்மன்டன் ஹாமில்டன் மிசிசாகா மாண்ட்ரீல்
நோர்த் யார்க் ஒட்டாவா டொரோண்டோ வான்கூவர்
வின்னிபெக் ஆபரேசிட டி கோய்யணியா ஜபோட்டவ் டோஸ் குரறப்ஸ் கியூபெக்
நேபிடாவ் ஜாக்ரெப்-சென்டாரோ நவி மும்பை சைட்டாம
சிவாஜி நகர் கேன்காயா கௌதம் புத்த நகர் சாங்ஷு சிட்டி
பாசிக் சிட்டி ஈஸ்ட் ஜெருசலேம் சு செங் சிட்டி பஹ்செலிவ்லர்
சுல்தாங்கஜி கறபகுலார் மஸ்ஜித் ஜாமி பைத்துல் முத்தகின் டேவ் பப்லிக் ஸ்கூல்
திருச்சூர் மாவட்டம் ஓர்டோஸ் விசாகப்பட்டினம் பெங்களூரு
ஹௌரா புவனேஸ்வர் சோனிட்புர் சார்லஹி
மஹிஷகர் காச் சப்தரி ஷ்ராவஸ்தி
சாம்பரான் பனஸ்கந்தா நுப்பட ஷஹீத் பகத் சிங் நகர்