ലോക ക്ലോക്ക് - ലോക സമയവും തീയതിയും

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ സമയം

അജാദ്‌ശഹർ കഹ്ർിസ് മൊഗാദിഷു ഹർഗെയ്സ
ത’യിസ് സാനാ അൽ ഹുദൈദ ബേംഗാസി
കിർകുക് കർബലാ ഇർബിൽ ബാഗ്ദാദ്
അസ് സുലൈമാനിയായ ആൻ നജാഫ് അല് അഷറഫ് അൽ മൗസിൽ അൽ ജാദിദാഹ് മൊസൂൾ
അൽ ബസ്ററാഹ് അബൂ ഗുറയ്ബ് തബൂക് സുല്താനാ
മക്ക ജിദ്ദ തായിഫ് റിയാദ്
മദീന അദ് ദമ്മാമ് യാസ്ദ് ടെഹ്‌റാൻ
ടാബ്രീസ് ഷിറാസ് രശ്ത് കോമ്
ഉമ്രിയ മശ്‌ഹദ് കര്മൻഷ കെർമൻ
കരാജ് ഹമദാൻ അരക് അഹ്വാസ്
മ്വാംഝാ ഡാർ എസ് സലാം അശ്ഗാബാത് ഹോമ്സ്
ഹമാഃ അലെപ്പോ ഡമാസ്കസ് നെയ്‌റോബി
മൊംബാസ കിഗാലി മബൂജീ-മായി കിസംഗനി
കനംഗ ജിബൂറ്റി കമ്പാല അസ് സർക
അമ്മാൻ അഥെന്സ് റാസ്‌ ബെയ്റൂട്ട് ബേരൂത്
ജെറുസലേം മസ്കറ്റ് ദുബായ് ശാർജാ
അബുദാബി സ്യാൻലിയുർഫ മർസിൻ മാലത്യ
കോന്യ കൈസേരി ഇസ്മിർ ഗാജിയാൻടേപ്
എസ്കിസെഹിർ എർസുറും ഡിയാർ ബാകിർ അംടല്യ
അങ്കാറ അദാന അസ്മാരാ അഡിസ് അബാബ
പോർട് സയിദ് അസ്യുത് സൂയെസ് ലക്സർ
കെയ്‌റോ അൽ മൻസുര അൽ മഹൽലാ അൽ കുബ്രാ അൽ ജിസാഹ്
അലക്‌സാണ്ട്രിയ ഓമഡുരമൈന പോർട് സുഡാൻ കാര്ടൂമ്
അൽ ബസ്രത് അൽ ഖ്‌അടിമ അഡെൻ ഇസ്ഫഹാൻ റിഗാ
യരോസ്ലാവൽ വോരോനിസ വോല്ഗോഗ്രാഡ് ഉല്യാനോവ്സ്ക്
ഊഫ തുലാ തൊൽ’യട്ടി സേരാടോവ്
സെയിന്റ്പീറ്റേഴ്‌സ്ബർഗ് സമാരാ രൈജാൻ രോസ്തോവ-ന-ഡോനു
പര്മ് പെൻസ ഓരെൻബർഗ് നിഷ്നിനൊവ്ഗൊറൊഡ്
നബെരെജ്നി ചെല്നി മോസ്‌കോ മഖച്കല ലിപെട്സ്ക്
ക്രാസ്നോഡാർ കിരോവ് കജാന കലിനിൻഗ്രാഡ്
ഇസെവ്സ്‌ക് ഇവാനൊവൊ ചെബൊക്സരി ബ്രിയാൻസ്ക്
അസ്ട്രാഖാൻ ബാകൂ വില്നിയസ് കരഗംഡി
ത്ബിലിസീ യേരേവാൻ ചിസിന്വ മിൻസ്‌ക്
ഹോമിയെൽ ഹെല്സിംകി ബ്യൂകരെസ്ട് സപോർിസ്യ
ഓഡേസാ മൈകൊലൈവ് മരിയുപോൽ എല് വിവ്
ലുഹാൻസ് കെ കിയെവ് ക്രീവീ രീ ഖാകിർവ്
ദോനേത്സ്ക നിപ്രോപേട്രോവസ്ക സോഫിയാ ഉമ്രാണിയേ
മാൽടെപെ ഇസ്താംബുൾ എസെൻലർ ബർസ
ബാഗ്സിലർ വാർസോ സ്കോപ്ജെ പ്രിസ്ടിന
ബെൽഗ്രേഡ് ഗോരോട് ബെൽഗൊറോഡ് ഹരാരെ ബുലവയൊ
ലുസാക്ക ലുബുംബാഷി ലികാസി ലിലോംഗവേ
ബ്ലാംടൈർ വെൽകോം വെരീനിജിംഗ് ടെംബിസാ
സോവെറ്റോ പ്രിട്ടോറിയ പോർട്ട് എലിസബത്ത് പീടർ‌മർിട്സ്‌ബർഗ്
ജൊഹ്യാനെസ്ബര്ഗ് ഈസ്ട് ലംഡൻ ദർബൻ ബോക്സ്‌ബർഗ്
ബ്ലോമ്‌ഫോടൈൻ ബേനോനി മാതോല മാപുട്ടോ
ബീരാ അന്റാനനാരിവോ കാബൂൾ ജഹേദൻ
സിയാല്കോട് സർഗോധാ റാവൽപിണ്ടി ക്വെട്ടാ
പെഷവാർ മുൽടാൻ ലാഹോർ കോട്ലീ
കറാച്ചി ഇസ്ലാമാബാദ് ഗുജ്‌റാൻവാല ഫൈസലാബാദ്
ബഹവാല്പുർ രാജഷാഹി ധാക്ക ചിറ്റഗോംഗ്
മേദൻ ദുശാൻബെ കൊളംബോ വാരംഗൽ
വിശാഖാപട്ടണം വിജയവാഡ വാരാണസീ വഡോദര
ഉല്ലാസനഗർ ഉജ്ജയിനി ഉദയപുർ ട്യൂട്ടിക്കറിൻ
തിർുവനന്തപുർം തിരുനൽവേലി തിർുച്ചിർാപള്ളി താനെ
തേനീ സൂറത്ത് ശ്രീനഗർ സോലാപുര
ശിലിഗുരി സാംഗലീ സംബൽപുർ സേലം
സഹരാൻപുർ രാംചീ രാജ്‌കോട്ട് രായപുർ
റായ്ഗഡ് ഫോർട്ട് പൂനെ പിംപ്രി പട്‌ന
നാസിക് നാഗ്പൂർ മൈസൂർ മുരാദാബാദ്
മീററ്റ് മേദക് മാലെഗാംവ് മദുരൈ
ചെന്നൈ ലുധിയാന ലക്‌നൗ കാലിക്കറ്റ്
കോടാ കൊർബ കോരാപുട്ട് കൊല്ലാപുർ
കരോൾ ബാഗ് കാൺപൂർ കല്യാൺ ജലംധർ
ജോധപുർ ജംഷദ്പുർ ജാമ്‌നാഗർ ജമ്മു
ജലഗാംവ് ജയ്പൂർ ജബൽപുർ ഇൻഡോർ
ഹൈദരബാദ് ഹുബ്ലി ഹയറ ഗ്വാലിയാർ
ഗുംടൂരു ഗുല്ബർഗ ഗോരഖ് പുർ ഗാജിയാബാദ
ഗയ ഗോഹാട്ടി ഫരീദാബാദ് ദുർഗാപുര
ഡോംബിവ്‌ലി ഡൽഹി ഡെഹ്രാ ഡൻ ദരാംഗ്
കട്ടക്ക് കോയമ്പത്തൂർ കൊച്ചി ചണ്ഡീഗഡ്
കണ്ണൂർ കൊൽക്കത്ത കാച്ചർ ബോരീവലീ
മുംബൈ ബിലിമൊരാ ബികാനേർ ഭുവനേശ്വർ
ഭോപ്പാൽ ഭിവംഡി ഭിലായ് ഭയദർ
ഭാവ് നഗർ ഭട്പര ബെളഗാവി ബരേലി
ബാരാമുലാ ഔരംഗാബാദ് അസൻസോല് അമൃതസർ
അമരാവതീ ആലപ്പുഴ ഇലാഹാബാദ/പ്രയാഗരാജ അലീഗഡ്
അകോലാ അജ്മീർ അഹ്മദാബാദ് ആഗ്ര
കാഠ്മണ്ഡു രംഗൂൺ മാവ്ലമൈൻ മാംഡലേ
ഖുൽന നാംഗി യെകാടെറിൻബർഗ് ത്യുമെൻ
ടാമ്സ്ക് ഓമ്സ്ക നോവസിബിര്സ്ക് നൊവൊകുജ്നെട്സ്ക്
ക്രാസ്നോയാര്സ്ക കെമെരൊവ ചേല്യാബിൻസ്ക ബർണാൽ
താഷ്കെന്റ് നമംഗൻ അൽമാടി ബിശ്കേക്
ഉരുന്ഛി ശിഹെൻജി തൻ ഫോ ഹോ ചി മിന്ഹ ഹനോയി
ഹൈഫോങ് തുരാൻ ബാങ്കോക്ക് യോഗ്യാകാര്ത
മകസ്സർ ബംഡാര്ലാംപംഗ് തങ്ങേറാങ് സുരകർത
സുരബായ സിറ്റുബോണ്ടോ സേമരങ്ങ് പാംടിയാനക്
പെകംബരു പളെമ്ബങ്ക് പഡംഗ് മനദോ
മാമുജു മലാംഗ് ജംബി ജക്കാർത്ത
ഡിപ്പോക്ക് സിമാഹി ബൊഗൊർ ബെകാസി
ബംജർമസിൻ ബാൻടുങ് ബലിക്പാപൻ തൈപേയ്
തൈനാൻ തായ്ചുങ് ബംകിയാവൊ കേയാഹ്സ്ഫുംഗ്
സാംബൊംഗ ടാഗുഗ് ക്‌സോൺ നഗരം മാൻസിലിംഗൻ
മനില മകാതി നഗരം ജനരല സാൻടോസ് ഡേവാഓ
ദാസ്മരിനാസ് സിബു നഗർം കഗായൻ ഡി ഓരൊ ബഡ്ത
ബാകൊലൊഡ് നഗരം ആന്റിപോലൊ ജോഹർ ബഹ്രു ഷാ ആലം
ക്ലൈംഗ് കോട കിനബാലു ഇപോ പെടാലിംഗ് ജയ
കോല ലംപുർ കൂചിംഗ് കംപുംഗ് ബരു സുബാംഗ് ഝുനി
ജിഗാംഗ് സുസൗ സുമാടിയാൻ സെൻജിയാങ്
സിൻസെസ് സാൻജിയാങ് സാങ്ങ്സൗ സിബോ
യുൻഫു യിംചുവാൻ യിചാംഗ് യാൻതൈ
യാംഗ്ഝൌ യാൻചേംഗ് തോംഗശാന ക്സുചാംഗ്
സ്കിൻയാങ് സിൻസിയാങ് ക്സിനിംഗ് സിങ്കാറ്റായി
ഷിൻയാങ് ഝുഹൈ സിയാംഗതാന ക്സിയാംഗ്യാംഗ്
സിയാൻ ക്സിയാമെൻ വുക്ശീ ചാംഗ്ഡെ
വുഹു വുഹാൻ വാനസോ ടിയാൻജിൻ
താങ്ഷാൻ തംഗു തൈസൗ തയ്യുവാൻ
തായ്‌ആൻ ഷിയാൻ ഷിചിയാഴുങ്ങ് ഷെൻ‌ഷെൻ
ഷാഷി ശാക്സിംഗ് ഷ്വഗ്വാൻ ഷാൻടൗ
ഷാങ്ഹായ് ജിയാംഗ കിൻഹുവാംഗ്ഡാവൊ ഹുവൈയിൻ
ക്വിങ്‌ഡാവോ പുയാങ് പിംഗഡിംഗഷാൻ ദാദുകൌ
നിംഗ്ബോ നേജിയാംഗ് നാൻതോംഗ നാനിംഗ്
നാൻജിങ് നഞ്ചോംഗ് നാഞ്ചങ് ലുകിയാവൊ
ലുവോയാങ് ലുൻചെങ് ലിയുയാങ് ലാൻ‌സ്ഴോ
ലാങ്‌ഫെങ് കുൻമിംഗ് കൈഫെങ് സിനിംഗ്
ജിനാൻ ജിയാക്സിംഗ് ജിയാജുവോ ജിയാംഗ്മെൻ
ഹുവാംഗ്ശി ഹ്‍യൂയാനാൻ ഹുവാബേ ഹെംഗ്യാംഗ്
ഹെംഗ്‌ഷുയി ഹെഫെയ് ഹാങ്‌സോ ഹണ്ടൻ
ജിയോജിയാംഗ് ഹൈകൗ ഗുളി ഗുയാങ്
ഗുയിലിൻ കബാൻ‌സ്ഴോ ഫുജൂ ഫോഷൻ
ഡയാൻ ഡേലിയൻ ചോങ്‌കിംഗ് ചെങ്‌ഡു
ചാഝൌ ചാംഗഝോ ചാംഗ്ഝി ജങ്ഷ
കാംഗ്ഝൌ ബെംഗ്ബു ബെയ്‌ജിംഗ് ബയോഡിങ്
ഷാൻഗ്യു കൊവ്ലൊൻ ഹോങ്കോംഗ് മകൗ
പഹ്‌നോം പെൻഹ് ഊലസാൻ വിജൊംഗ്ബു ഡീജോൺ
ദേഗു സുഇജേന സോൾ ബുസൻ
ബുകിയॉൻ ഹൊകൊ ഗ്വാങ്ജു ഗോയാങ്
ഇഞ്ചെൺ ഹ്വാസോംഗ് ജിയോൻജു ഷെയുങ്ജു
ചാംഗ്വാൻ അൻയാംഗ് ആന്സൈൻ യോനോ
യൊകൊസുക യോക്കോഹാമ-ഷി ഉത്സുനോമിയാ-ഷി ടോക്കിയോ
ഷിസുകാ-ഷി സകൈ സഗമിഹാരാ ഒസാകാ-ഷി
ഓകായാമാ-ഷി ഓയിടാ-ഷി നിശിനോമിയ നിഗാടാ-ഷി
നെരിമ നഗോയ-ഷി മാട്സുഡൊ ക്യോട്ടോ
കുരാഷികി കുമാമൊടൊ-ഷി കോബെ-ഷിയോ കിടാക്യുശു
കാവസാക്കി കവാഗുചി കനജവാ-ഷി കാഗോഷിമ-ഷി
ഇചികാവ ഹിരോഷിമാ ഹിമേജി ഹമാമാത്സൂ
ഹചിയോജി ഫുനാബാശി ഫുകുവോകഷി അമഗസാകി
പ്യോങ്‌യാങ് നായാമ്പോ ഹ്യാമ്ഹ്യുഗ് സിംഗപ്പൂർ
സുഷൗ സിയന്ഗനാം സോങ്‌ഷാൻ മത്സുയമാ-ഷി
യുഎയാങ് മലിംഗാഓ വ്ലാഡിവോസ്റ്റോക് ഖബരോവ്സ്ക്
ഇർകുട്സ്ക് ഉലാൻ‌ബാതര് സാൻഗ്ജിയാകൌ യിങ്‌കൗ
സിപിംഗ് ഷുവാൻഗ്യാഷാൻ ഷെനിയാങ് കികിഹാർ
പാൻഷാൻ മുദാനജിയാംഗ് ലിയായുവാൻ ലിയായാംഗ്
ജിൻസൗ ജിലിൻ ജിയാമുസി ഹൊഹോട്
ഹേഗാഗ് ഹർ‌ബിൻ ഫുക്സിൻ ഫുഷൂൻ
ഡാടോംഗ ഡാംഡോംഗ് ചെംഗ്ഡെ ചാങ്‌ചുൻ
ബേംൻഷി ബോഡൗ അനശന ഖബരോവസ്ക വൊടൊരായ്
പെർത് ഏഡീലേഡ സെൻഡായി-ഷി ചിബാ-ശീ
സപോരോ-ഷി സിഡ്‌നി ന്യൂക്യാസൽ മെൽബൺ
ഗോല്ഡ് കോസ്റ്റ് ബ്രിസ്ബനേ ത്രിപോലീ യൗടെ
കൌസ്സേരി ഗരൂവ ഡൗല്ല ലുവാണ്ട
തൌബാ പികിനെ ഗ്രാൻഡ് ഡാകർ ഡാകർ
പോയിന്റെ-നോയിരേ ബ്ര്യാസാവിൽ ലിസ്ബൻ മോനരോവിയ
ബൌക് അബോബോ അബിഡ്ജെൻ കുമസി
അക്ര കിൻഷാസ സാരിയാ വാരി
സൊകൊടൊ പോര്ട ഹരകോര്ട ഓയോ ഒനിത്ശ
മൈദുഗുരീ ലഗോസ് കട്സിന കാനോ
കാടുന ജോസ് ഇലോരിൻ ഇബാദാൻ
എനുഗു ക്യാലബർ ബേനിന സിടീ അകുരെ
അബൂജ അബിയോകുട്ട ആബാ ഔഗാഡൌഗൂ
ലോമ് നൗക്ചോട്ട് ബംഗുയി കൊടൊനൌ
ലിബ്രെവിൽ ഫ്രീടൌൻ കോനാക്രി ചമയ്നെ
എൻ ജമെന നിയാമി ബ്യാമെകൊ ട്യൂനിസ്
ബൌമർഡാസ് ഓറെൻ കാൻസ്ടംടൈൻ അൾജിയേഴ്സ്
സെവില്ലാ മുർസിയാ മലഗ പലമോ
ട്യാംഗിയർ സേൽ റബത് മെക്നെസ്
മാരകേശ് ഫേസ് കാസാബ്ലാങ്ക്യാ അഗാദിർ
മസിനാ കോപേനഹേഗന ശെഫീൽഡ് ലണ്ടൻ
ലിവർ‌പൂൽ ലീഡ്സ് ഗ്ലാസഗോ എഡിൻ‌ബർഗ്
ബ്രിസ്ടൽ ബിർമിംഗാം സ്റ്റോക്‌ഹോം ഗൊടെബോർഗ്
ഡെൻ ഹാഗ് റോട്ടർഡാം ആംസ്റ്റർഡാം വിയന്ന
ബ്രസേല്സ അന്റ്വെർപ്പൻ സ്റ്റ്റ്ഗാർട് ന്യൂരെംബർഗ്
മുവെച്ചെൻ ലീപ്ജിഗ് കോൽ ഹ്യാനോവർ
ഹാംബർഗ് ഫ്രാങ്ക്ഫുർട് ഏമ മേൻ ഏഷ്യൻ ഡസെല്ഡാർഫ്
ഡ്യൂസ്ബർഗ് ഡ്രെസ്ഡെൻ ഡോർട്മുണ്ട് ബ്രെമെൻ
ബെർലിൻ ഡുബ്ലിൻ ടൌലൌസ് പാരീസ്
മാർസില്ലെ ലിയാൻ ബഡാപെസ്റ്റ് ബ്രാടിസ്ലാവ
പ്രാഗ റോക്ല പോജ്നാൻ ലോഡ്സ്
ക്രാകോവ് ഗ്ഡാൻസ്ക് സരഗോസ മാഡ്രിഡ്
ഓസ്ലോ ടോരീനോ റോമാ നാപോലീ
മിലാനോ ജേനോവാ സാഗ്രെബ് സരജെവൊ
കേപ്പ് ടൗൺ ടെരെസിനാ സോ ലൂയിസ് ര്സൈഫേ
നടാൽ മൈസിഓ ജോ പേസോ ജബോട്വ
ഫോർട്ടലേസ ബേലെം അനാനിൻഡെയുവ ക്വില്മ്സ്
മാർ ഡെല് പ്ലാട ലാ പ്ലാട ബ്യൂണസ് അയേഴ്‌സ് ആസുൻസിഓൻ
മോണ്ടെവീഡിയോ ഉബർല്യാംഡിയാ സൊരൊകാബ സാവോ പോളോ
സോ ജോസ് ഡോസ് കംപോസ് സാവൊ ജോവൊ ഡി മെരിടി സാവൊ ബർനാർഡൊ ഡൊ ക്യാംപൊ സാന്റോ ആൻഡ്രെ
സാൽവഡോർ റിയോ ഡി ജനീറോ രിബേരാവ് പ്രിടൊ പോർട്ടോ അലെഗ്രെയിലെ
ഓസാസ്കോ നോവാ ഇഗുആകു നിടെരായ് ലൊംഡ്രിന
ജുയിസ് ഡി ഫോര ജായ്ൻവിൽലെ ഗ്വാരൂലഹസ ഗോഇയാനിയാ
ഫീരാ ഡി സംതാനാ ഡ്യൂക് ഡി ക്യാക്സിയാസ് ക്യൂരിറ്റിബ ക്യുബ
കോൺടാജം ക്യാംപോ ഗ്രാംഡെ കൈമ്പിനാസ ബ്രസീലിയ
ബെലോ ഹൊറിസോണ്ടെ ബെൽഫോർഡ് രോക്സൊ അരകാജു ൻയൂ കിംഗ്സ്ടൻ
കിംഗ്സ്ടൻ സാന്റോ ഡൊമിംഗോ സൈംടിയാഗോ ഡേ ലാസ കൈബാലേരോസ അല്വാരൊ ഒബ്രെഗാൻ
ഗുസ്താവോ എ. മഡേരോ വെരാകുൻജ് തുക്സ്ട്ലാ ഗുടൈരെസ് ടൊലുക
ത്ലൽപാൻ തലങ്ങൾനേപാന്റല ക്യുടിട്ലാൻ ഇസ്കാല്ലി സാന്റാ മാരിയാ ചിമല്ഹുകാൻ
രെനോസ പ്യൂബ്ലാ ഡി സരഗോസ നൌകല്പാൻ ഡി ജുരെസ് മെരിഡ
ഹീരോകാ മാടമൊരൊസ് ക്സലാപാ ഡി എൻരിക്വെജ് ഇസ്തപാലപ ഏക്കറ്റപേക്
കോയോകാൻ സ്യൂദാദ നേജഹുആലകോയോടല മെക്‌സിക്കോ നഗരം ക്യാംകൻ
അജ്കാപൊട്ജാൽകൊ സിയുഡാഡ് ലോപെജ് മാടിയോസ് അകാപുല്കോ ഡീ ജുവെറസ് സ്യാംടിയാഗൊ ഡി ക്യൂബ
ഹവാന സ്യാൻ സാല്വഡാർ മിക്സ്കൊ ഗ്വാടേമാലാ നഗരം
തേഗുസിഗല്പ സ്യാൻ പെഡ്രൊ സുലാ മൈനാഗ്വ വലെൻസിയ
മറാകെ മാരകൈബോ സിയുഡാഡ് ഗ്വായാനാ കാരക്കാസ്
ബാര്ക്വിസിമെടൊ ബാർസിലോന ക്വിറ്റോ ഗുണയാക്വിൽ
മനൗസ് സാന്റാ മാർത്ത പിരേര മെഡെലിന്
ഇബാഗ് കുകുട കാര്ടാജേനാ കാലി
ബുകാരമംഗ ബൊഗോട്ട ബയാരങ്ക്‌വില്ല ടട്രുജില്ലൊ
ഇക്വിടോസ് ചിക്ലായോ പോർട്ട്- ആം -പ്രിംസ ക്യാരിഫോർ
വെനുസ്ടിയാനോ കരാൻജ ക്യുഹ്ടെമൊക് സാംടാ ഫെ ഡെ ലാ വെരാ ക്രൂസ് സൻ മിഗുയെല് ഡി
സ്യാൻ ജുവാൻ സാല്ടാ റൊസാരിയോ മേംഡോസ
കോര്ഡോബ ശാതിഅഗോ പുയെംടെ ആല്ടൊ സാന്ത ക്രൂസ് സിയറ
ലാ പാസ് കോചാബമ്ബാ ലിമ കല്ലാവോ
അരെക്വിപ സാപോപാൻ ടൊരിയൻ ട്ലാക്പാക്
ടിജുവാന സ്യാൻ നികോലസ് ഡി ലാസ് ഗാർജ സാൻ ലുയിസ്‌ പോടോസീ സാല്ടിലോ
സാന്റിയാഗോ ഡീ ക്വേരേടാരോ മോറേലിയ മാൻടെരി മേക്സികെലീ
ലിയോന ഹര്മോസിലോ ഗ്വാഡാലുപെ ഗുഡലാജാര
ഡുരാംഗൊ കുലിയാഖാൻ സിയുഡ്യാഡ് ജുറേഴ് ചിഹോഹോ
അഗ്വാസ്കാലിയന്റെസ് വാഷിംഗ്‌ടൺ ഡീ സീ ജാക്സൻവില്ലെ അട്ലാംട
ഇംഡിയാനാപൊലിസ് ബാല്ടീമോർ കാൻസാസ് നഗരം ഷാർലെട്
കൊളബസ് ഒക്ലഹോമ നഗരം ഫിലാഡൽഫിയ മേമ്ഫിസ്
നാശ്വില്ലെ ന്യൂ സൗത്ത് മേമ്ഫിസ് ആസ്ടിൻ ഡാളസ്
ഫോർട്ട് വർത്ത് ഹോബ്സ്റ്റൻ സാൻ അന്റോണിയോ വർജീനിയ ബീച്
ചിക്കാഗോ ബോസ്ടൻ സൌത് ബോസ്ടൻ ഡെട്രായിട്
ബറോ ഓഫ് ബ്രോങ്ക്‌സ് ബ്രൂക്ലിൻ മാൻഹട്ടൻ ന്യൂയോർക്ക് നഗരം
സ്റ്റാടൻ ദ്വിപ് മിലവൌകീ മെസ ഫീനിക്സ്
ടക്സൻ ഫ്രസ്നോ ലോഗ് ബീച് ലോസ് അഞ്ചൽസ്
സ്യാക്രമെംടൊ സാൻ ഡീഗോ സ്യാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ സെൻ ഹുസൈ
ഡെൻവർ അല്ബുകർക് ലാസ് വെഗാസ് ഏൽ പാസോ
പോർട്ല്യാംഡ് സീട്ടിൽ ബ്രാംപ്ടൻ കാൽഗരി
എഡ്മൺറ്റോൺ ഹ്യാമില്ടൻ മിസിസ്വഗാ മോൺ‌ട്രിയൽ
നോർത്ത് യോർക്ക് ഒട്ടാവാ ടോറോന്റോ വ്യാന്കൂവർ
വിന്നിപേഗ് അപരെസിഡാ ഡി ഗോയാനിയ ജബോത്വ ഡോസ് ഗ്വാരരാപേസ് ക്യുബെക്
നെയ് പിയി ടൗ സാഗ്ർെബ് - സെന്റർ നേവി മുംബൈ സൈതാമ
ശിവാജീ നഗർ കംകായ ഗൗതം ബുദ്ധ നഗർ ചാംഗ്ഷു നഗരം
പാസിഗ് നഗരം ഈസ്ട് ജെരുസലേം ഝൂചേംഗ നഗരം ബഹ്സെലീവ്ലർ
സുൽതംഗാസി കരബഗ്ലർ മസ്ജിദ ജേമീ ബൈതൂല മുത്താകിന ഡിഎവി പബ്ലിക് സ്കൂൾ
തൃശൂർ ജില്ല ഓർഡോസ് വിശാഖാപട്ടണം ബംഗളൂർ
ഹൗറ ഭുവനേശ്വർ സോനിത്ത്പുർ സർലാഹി
മഹിസാഗര കുച്ച് സപ്തരീ ശ്രാവസ്തീ
ചമ്പാരൻ ബനസ്‌കന്ത ന്വപട ശഹീദ് ഭഗത് സിങ് നഗർ