ஏப்ரல் 2023 காலேண்டர் - லெபனான்

7 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday பொது விடுமுறை
9 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday பொது விடுமுறை
10 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday பொது விடுமுறை
14 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Orthodox Good Friday அனுசரிப்புகள், வைதீகமான
16 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Orthodox Easter Day அனுசரிப்புகள், வைதீகமான
22 ஏப்ரல், சனி கிழமை Eid al-Fitr பொது விடுமுறை