Sweden Holidays 2022 and Observances 2022

Get here the updated list of Sweden Holidays 2022 and Observances 2022.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
5 જાન્યુઆરી, બુધવાર Twelfth Night ડી ફેક્ટો હૉફ હોલિડે
6 જાન્યુઆરી, ગુરૂવાર Epiphany સાર્વજનિક રજા
14 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Valentine’s Day તહેવાર
15 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
16 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday ડી ફેક્ટો હોલિડે
17 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday સાર્વજનિક રજા
18 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
30 એપ્રિલ, શનિવાર Walpurgis Night ડી ફેક્ટો હૉફ હોલિડે
1 મે, રવિવાર May 1st સાર્વજનિક રજા
26 મે, ગુરૂવાર Ascension Day સાર્વજનિક રજા
29 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
4 જૂન, શનિવાર Pentecost Eve ડી ફેક્ટો હોલિડે
5 જૂન, રવિવાર Whit Sunday સાર્વજનિક રજા
6 જૂન, સોમવાર National day સાર્વજનિક રજા
24 જૂન, શુક્રવાર Midsummer Eve ડી ફેક્ટો એંડ બેૈંક હોલિડે
25 જૂન, શનિવાર Midsummer Day સાર્વજનિક રજા
4 નવેમ્બર, શુક્રવાર All Saint’s Eve ડી ફેક્ટો હૉફ હોલિડે
5 નવેમ્બર, શનિવાર All Saint’s Day સાર્વજનિક રજા
13 નવેમ્બર, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
27 નવેમ્બર, રવિવાર First Advent Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
4 ડિસેમ્બર, રવિવાર Second Advent Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
11 ડિસેમ્બર, રવિવાર Third Advent Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
18 ડિસેમ્બર, રવિવાર Fourth Advent Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Eve ડી ફેક્ટો હોલિડે
25 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, સોમવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, શનિવાર New Year’s Eve ડી ફેક્ટો એંડ બેૈંક હોલિડે

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ