Sweden Holidays 2021 and Observances 2021

Get here the updated list of Sweden Holidays 2021 and Observances 2021.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
5 જાન્યુઆરી, મંગળવાર Twelfth Night ડી ફેક્ટો હૉફ હોલિડે
6 જાન્યુઆરી, બુધવાર Epiphany સાર્વજનિક રજા
14 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Valentine’s Day તહેવાર
2 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
3 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday ડી ફેક્ટો હોલિડે
4 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday સાર્વજનિક રજા
5 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
30 એપ્રિલ, શુક્રવાર Walpurgis Night ડી ફેક્ટો હૉફ હોલિડે
1 મે, શનિવાર May 1st સાર્વજનિક રજા
13 મે, ગુરૂવાર Ascension Day સાર્વજનિક રજા
22 મે, શનિવાર Pentecost Eve ડી ફેક્ટો હોલિડે
23 મે, રવિવાર Whit Sunday સાર્વજનિક રજા
30 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
6 જૂન, રવિવાર National day સાર્વજનિક રજા
25 જૂન, શુક્રવાર Midsummer Eve ડી ફેક્ટો એંડ બેૈંક હોલિડે
26 જૂન, શનિવાર Midsummer Day સાર્વજનિક રજા
5 નવેમ્બર, શુક્રવાર All Saint’s Eve ડી ફેક્ટો હૉફ હોલિડે
6 નવેમ્બર, શનિવાર All Saint’s Day સાર્વજનિક રજા
14 નવેમ્બર, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
28 નવેમ્બર, રવિવાર First Advent Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
5 ડિસેમ્બર, રવિવાર Second Advent Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
12 ડિસેમ્બર, રવિવાર Third Advent Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
19 ડિસેમ્બર, રવિવાર Fourth Advent Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve ડી ફેક્ટો હોલિડે
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, રવિવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve ડી ફેક્ટો એંડ બેૈંક હોલિડે

Sweden Holidays Calendar 2021

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ