Canada Holidays 2021 and Observances 2021

Get here the updated list of Canada Holidays 2021 and Observances 2021.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
6 જાન્યુઆરી, બુધવાર Epiphany ઇસાઈ, તહેવાર
2 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Groundhog Day તહેવાર
14 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Valentine’s Day તહેવાર
15 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Islander Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
15 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Family Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
15 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Nova Scotia Heritage Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
15 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Louis Riel Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
26 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Yukon Heritage Day સ્થાનીય ડી ફેક્ટો રજા
8 માર્ચ, સોમવાર Commonwealth Day તહેવાર
17 માર્ચ, બુધવાર St. Patrick’s Day તહેવાર
2 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday રાષ્ટ્રીય રજા, ઇસાઈ
4 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
5 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
6 એપ્રિલ, મંગળવાર National Tartan Day તહેવાર
9 એપ્રિલ, શુક્રવાર Vimy Ridge Day તહેવાર
9 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
24 મે, સોમવાર Victoria Day રાાષ્ટ્રીય રજા
20 જૂન, રવિવાર Canada Day રાાષ્ટ્રીય રજા
20 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
21 જૂન, સોમવાર National Indigenous Peoples Day તહેવાર
2 ઑગસ્ટ, સોમવાર Natal Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
2 ઑગસ્ટ, સોમવાર British Columbia Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
2 ઑગસ્ટ, સોમવાર Civic/Provincial Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
2 ઑગસ્ટ, સોમવાર New Brunswick Day આરામ નો દિવસ
2 ઑગસ્ટ, સોમવાર Saskatchewan Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
6 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર Labour Day રાાષ્ટ્રીય રજા
11 ઑક્ટોબર, સોમવાર Thanksgiving Day રાાષ્ટ્રીય રજા
18 ઑક્ટોબર, સોમવાર Healthcare Aide Day તહેવાર
31 ઑક્ટોબર, રવિવાર Halloween તહેવાર
11 નવેમ્બર, ગુરૂવાર Remembrance Day રાાષ્ટ્રીય રજા
11 ડિસેમ્બર, શનિવાર Anniversary of the Statute of Westminster તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day રાષ્ટ્રીય રજા, ઇસાઈ
26 ડિસેમ્બર, રવિવાર Boxing Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve તહેવાર

Canada Holidays Calendar 2021

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ