United States Holidays 2021 and Observances 2021

Get here the updated list of United States Holidays 2021 and Observances 2021.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day ફેડરલ રજાઓ
18 જાન્યુઆરી, સોમવાર Martin Luther King Jr. Day ફેડરલ રજાઓ
14 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Valentine’s Day તહેવાર
15 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Presidents’ Day ફેડરલ રજાઓ / રાજ્ય રજાઓ
17 માર્ચ, બુધવાર St. Patrick’s Day ઇસાઈ, તહેવાર
4 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
5 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday ઇસાઈ, તહેવાર
15 એપ્રિલ, ગુરૂવાર Tax Day તહેવાર
5 મે, બુધવાર Cinco de Mayo તહેવાર
9 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
31 મે, સોમવાર Memorial Day ફેડરલ રજાઓ
20 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
4 જુલાઈ, રવિવાર Independence Day ફેડરલ રજાઓ
6 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર Labor Day ફેડરલ રજાઓ
11 ઑક્ટોબર, સોમવાર Columbus Day ફેડરલ રજાઓ
24 ઑક્ટોબર, રવિવાર Mother-in-Law Day વૈક્લપિક રજા
31 ઑક્ટોબર, રવિવાર Halloween તહેવાર
2 નવેમ્બર, મંગળવાર Election Day તહેવાર
11 નવેમ્બર, ગુરૂવાર Veterans Day ફેડરલ રજાઓ
25 નવેમ્બર, ગુરૂવાર Thanksgiving Day ફેડરલ રજાઓ
26 નવેમ્બર, શુક્રવાર Black Friday તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve ઇસાઈ, તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day ફેડરલ રજાઓ
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve રાજ્ય રજાઓ, તહેવાર

United States Holidays Calendar 2021

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ