Australia Holidays 2021 and Observances 2021

Get here the updated list of Australia Holidays 2021 and Observances 2021.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 જાન્યુઆરી, મંગળવાર Australia Day રાાષ્ટ્રીય રજા
21 માર્ચ, રવિવાર Harmony Day તહેવાર
2 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday રાષ્ટ્રીય રજા, પ્રતિબંધિત વ્યવસાય દિવસ
3 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday રાજ્ય રજાઓ
4 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday રાજ્ય રજાઓ, તહેવાર
5 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
25 એપ્રિલ, રવિવાર ANZAC Day NA
7 જૂન, સોમવાર Western Australia Day સામાન્ય રાજ્ય રજા
14 જૂન, સોમવાર Queen’s Birthday રાજ્ય રજાઓ, સામાન્ય સ્થાનિક રજાઓ
4 ઑક્ટોબર, સોમવાર Labour Day રાજ્ય રજાઓ
11 નવેમ્બર, ગુરૂવાર Remembrance Day તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve પાર્ટ ડે હોલિડે, તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day રાષ્ટ્રીય રજા, પ્રતિબંધિત વ્યવસાય દિવસ
26 ડિસેમ્બર, રવિવાર Boxing Day રાષ્ટ્રીય રજા, રાજ્ય રજા
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve પાર્ટ ડે હોલિડે, તહેવાર

Australia Holidays Calendar 2021

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ