Australia Holidays 2020 and Observances 2020

Get here the updated list of Australia Holidays 2020 and Observances 2020.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 જાન્યુઆરી, રવિવાર Australia Day રાાષ્ટ્રીય રજા
21 માર્ચ, શનિવાર Harmony Day તહેવાર
10 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday રાષ્ટ્રીય રજા, પ્રતિબંધિત વ્યવસાય દિવસ
11 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday રાજ્ય રજાઓ
12 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday રાજ્ય રજાઓ, તહેવાર
13 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
25 એપ્રિલ, શનિવાર ANZAC Day NA
1 જૂન, સોમવાર Western Australia Day સામાન્ય રાજ્ય રજા
8 જૂન, સોમવાર Queen’s Birthday રાજ્ય રજાઓ, સામાન્ય સ્થાનિક રજાઓ
5 ઑક્ટોબર, સોમવાર Labour Day રાજ્ય રજાઓ
11 નવેમ્બર, બુધવાર Remembrance Day તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Eve પાર્ટ ડે હોલિડે, તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Day રાષ્ટ્રીય રજા, પ્રતિબંધિત વ્યવસાય દિવસ
26 ડિસેમ્બર, શનિવાર Boxing Day રાષ્ટ્રીય રજા, રાજ્ય રજા
31 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર New Year’s Eve પાર્ટ ડે હોલિડે, તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ