Canada Holidays 2022 and Observances 2022

Get here the updated list of Canada Holidays 2022 and Observances 2022.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
6 જાન્યુઆરી, ગુરૂવાર Epiphany ઇસાઈ, તહેવાર
2 ફેબ્રુઆરી, બુધવાર Groundhog Day તહેવાર
14 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Valentine’s Day તહેવાર
21 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Islander Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
21 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Family Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
21 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Nova Scotia Heritage Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
21 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Louis Riel Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
25 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Yukon Heritage Day સ્થાનીય ડી ફેક્ટો રજા
14 માર્ચ, સોમવાર Commonwealth Day તહેવાર
17 માર્ચ, ગુરૂવાર St. Patrick’s Day તહેવાર
6 એપ્રિલ, બુધવાર National Tartan Day તહેવાર
9 એપ્રિલ, શનિવાર Vimy Ridge Day તહેવાર
15 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday રાષ્ટ્રીય રજા, ઇસાઈ
17 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
18 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
8 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
23 મે, સોમવાર Victoria Day રાાષ્ટ્રીય રજા
19 જૂન, રવિવાર Canada Day રાાષ્ટ્રીય રજા
19 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
21 જૂન, મંગળવાર National Indigenous Peoples Day તહેવાર
1 ઑગસ્ટ, સોમવાર Natal Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
1 ઑગસ્ટ, સોમવાર British Columbia Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
1 ઑગસ્ટ, સોમવાર Civic/Provincial Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
1 ઑગસ્ટ, સોમવાર New Brunswick Day આરામ નો દિવસ
1 ઑગસ્ટ, સોમવાર Saskatchewan Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
5 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર Labour Day રાાષ્ટ્રીય રજા
10 ઑક્ટોબર, સોમવાર Thanksgiving Day રાાષ્ટ્રીય રજા
18 ઑક્ટોબર, મંગળવાર Healthcare Aide Day તહેવાર
31 ઑક્ટોબર, સોમવાર Halloween તહેવાર
11 નવેમ્બર, શુક્રવાર Remembrance Day રાાષ્ટ્રીય રજા
11 ડિસેમ્બર, રવિવાર Anniversary of the Statute of Westminster તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Day રાષ્ટ્રીય રજા, ઇસાઈ
26 ડિસેમ્બર, સોમવાર Boxing Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, શનિવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ