Sweden Holidays 2020 and Observances 2020

Get here the updated list of Sweden Holidays 2020 and Observances 2020.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
5 જાન્યુઆરી, રવિવાર Twelfth Night ડી ફેક્ટો હૉફ હોલિડે
6 જાન્યુઆરી, સોમવાર Epiphany સાર્વજનિક રજા
14 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Valentine’s Day તહેવાર
10 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
11 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday ડી ફેક્ટો હોલિડે
12 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday સાર્વજનિક રજા
13 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
30 એપ્રિલ, ગુરૂવાર Walpurgis Night ડી ફેક્ટો હૉફ હોલિડે
1 મે, શુક્રવાર May 1st સાર્વજનિક રજા
21 મે, ગુરૂવાર Ascension Day સાર્વજનિક રજા
30 મે, શનિવાર Pentecost Eve ડી ફેક્ટો હોલિડે
31 મે, રવિવાર Whit Sunday સાર્વજનિક રજા
31 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
6 જૂન, શનિવાર National day સાર્વજનિક રજા
19 જૂન, શુક્રવાર Midsummer Eve ડી ફેક્ટો એંડ બેૈંક હોલિડે
20 જૂન, શનિવાર Midsummer Day સાર્વજનિક રજા
30 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર All Saint’s Eve ડી ફેક્ટો હૉફ હોલિડે
31 ઑક્ટોબર, શનિવાર All Saint’s Day સાર્વજનિક રજા
8 નવેમ્બર, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
29 નવેમ્બર, રવિવાર First Advent Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
6 ડિસેમ્બર, રવિવાર Second Advent Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
13 ડિસેમ્બર, રવિવાર Third Advent Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
20 ડિસેમ્બર, રવિવાર Fourth Advent Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Eve ડી ફેક્ટો હોલિડે
25 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, શનિવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર New Year’s Eve ડી ફેક્ટો એંડ બેૈંક હોલિડે

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ