Sweden Holidays 2019 and Observances 2019

Get here the updated list of Sweden Holidays 2019 and Observances 2019.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, મંગળવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
5 જાન્યુઆરી, શનિવાર Twelfth Night ડી ફેક્ટો હૉફ હોલિડે
6 જાન્યુઆરી, રવિવાર Epiphany સાર્વજનિક રજા
14 ફેબ્રુઆરી, ગુરૂવાર Valentine’s Day તહેવાર
19 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
20 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday ડી ફેક્ટો હોલિડે
21 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday સાર્વજનિક રજા
22 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
30 એપ્રિલ, મંગળવાર Walpurgis Night ડી ફેક્ટો હૉફ હોલિડે
1 મે, બુધવાર May 1st સાર્વજનિક રજા
26 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
30 મે, ગુરૂવાર Ascension Day સાર્વજનિક રજા
6 જૂન, ગુરૂવાર National day સાર્વજનિક રજા
8 જૂન, શનિવાર Pentecost Eve ડી ફેક્ટો હોલિડે
9 જૂન, રવિવાર Whit Sunday સાર્વજનિક રજા
21 જૂન, શુક્રવાર Midsummer Eve ડી ફેક્ટો એંડ બેૈંક હોલિડે
22 જૂન, શનિવાર Midsummer Day સાર્વજનિક રજા
1 નવેમ્બર, શુક્રવાર All Saint’s Eve ડી ફેક્ટો હૉફ હોલિડે
2 નવેમ્બર, શનિવાર All Saint’s Day સાર્વજનિક રજા
10 નવેમ્બર, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
1 ડિસેમ્બર, રવિવાર First Advent Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
8 ડિસેમ્બર, રવિવાર Second Advent Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
15 ડિસેમ્બર, રવિવાર Third Advent Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
22 ડિસેમ્બર, રવિવાર Fourth Advent Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Christmas Eve ડી ફેક્ટો હોલિડે
25 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, મંગળવાર New Year’s Eve ડી ફેક્ટો એંડ બેૈંક હોલિડે

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ