Sweden Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of Sweden Holidays 2023 and Observances 2023.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, રવિવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
5 જાન્યુઆરી, ગુરૂવાર Twelfth Night ડી ફેક્ટો હૉફ હોલિડે
6 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર Epiphany સાર્વજનિક રજા
14 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Valentine’s Day તહેવાર
7 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
8 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday ડી ફેક્ટો હોલિડે
9 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday સાર્વજનિક રજા
10 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
30 એપ્રિલ, રવિવાર Walpurgis Night ડી ફેક્ટો હૉફ હોલિડે
1 મે, સોમવાર May 1st સાર્વજનિક રજા
18 મે, ગુરૂવાર Ascension Day સાર્વજનિક રજા
27 મે, શનિવાર Pentecost Eve ડી ફેક્ટો હોલિડે
28 મે, રવિવાર Whit Sunday સાર્વજનિક રજા
28 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
6 જૂન, મંગળવાર National day સાર્વજનિક રજા
23 જૂન, શુક્રવાર Midsummer Eve ડી ફેક્ટો એંડ બેૈંક હોલિડે
24 જૂન, શનિવાર Midsummer Day સાર્વજનિક રજા
3 નવેમ્બર, શુક્રવાર All Saint’s Eve ડી ફેક્ટો હૉફ હોલિડે
4 નવેમ્બર, શનિવાર All Saint’s Day સાર્વજનિક રજા
12 નવેમ્બર, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
3 ડિસેમ્બર, રવિવાર First Advent Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
10 ડિસેમ્બર, રવિવાર Second Advent Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
17 ડિસેમ્બર, રવિવાર Third Advent Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, રવિવાર Fourth Advent Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Eve ડી ફેક્ટો હોલિડે
25 ડિસેમ્બર, સોમવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, રવિવાર New Year’s Eve ડી ફેક્ટો એંડ બેૈંક હોલિડે

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ