Australia Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of Australia Holidays 2023 and Observances 2023.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, રવિવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 જાન્યુઆરી, ગુરૂવાર Australia Day રાાષ્ટ્રીય રજા
21 માર્ચ, મંગળવાર Harmony Day તહેવાર
7 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday રાષ્ટ્રીય રજા, પ્રતિબંધિત વ્યવસાય દિવસ
8 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday રાજ્ય રજાઓ
9 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday રાજ્ય રજાઓ, તહેવાર
10 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
25 એપ્રિલ, મંગળવાર ANZAC Day NA
5 જૂન, સોમવાર Western Australia Day સામાન્ય રાજ્ય રજા
12 જૂન, સોમવાર Queen’s Birthday રાજ્ય રજાઓ, સામાન્ય સ્થાનિક રજાઓ
2 ઑક્ટોબર, સોમવાર Labour Day રાજ્ય રજાઓ
11 નવેમ્બર, શનિવાર Remembrance Day તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Eve પાર્ટ ડે હોલિડે, તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, સોમવાર Christmas Day રાષ્ટ્રીય રજા, પ્રતિબંધિત વ્યવસાય દિવસ
26 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Boxing Day રાષ્ટ્રીય રજા, રાજ્ય રજા
31 ડિસેમ્બર, રવિવાર New Year’s Eve પાર્ટ ડે હોલિડે, તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ