Australia Holidays 2024 and Observances 2024

Get here the updated list of Australia Holidays 2024 and Observances 2024.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, સોમવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર Australia Day રાાષ્ટ્રીય રજા
21 માર્ચ, ગુરૂવાર Harmony Day તહેવાર
29 માર્ચ, શુક્રવાર Good Friday રાષ્ટ્રીય રજા, પ્રતિબંધિત વ્યવસાય દિવસ
30 માર્ચ, શનિવાર Holy Saturday રાજ્ય રજાઓ
31 માર્ચ, રવિવાર Easter Sunday રાજ્ય રજાઓ, તહેવાર
1 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
25 એપ્રિલ, ગુરૂવાર ANZAC Day NA
3 જૂન, સોમવાર Western Australia Day સામાન્ય રાજ્ય રજા
10 જૂન, સોમવાર Queen’s Birthday રાજ્ય રજાઓ, સામાન્ય સ્થાનિક રજાઓ
7 ઑક્ટોબર, સોમવાર Labour Day રાજ્ય રજાઓ
11 નવેમ્બર, સોમવાર Remembrance Day તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Christmas Eve પાર્ટ ડે હોલિડે, તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Day રાષ્ટ્રીય રજા, પ્રતિબંધિત વ્યવસાય દિવસ
26 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Boxing Day રાષ્ટ્રીય રજા, રાજ્ય રજા
31 ડિસેમ્બર, મંગળવાર New Year’s Eve પાર્ટ ડે હોલિડે, તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ