Canada Holidays 2024 and Observances 2024

Get here the updated list of Canada Holidays 2024 and Observances 2024.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, સોમવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
6 જાન્યુઆરી, શનિવાર Epiphany ઇસાઈ, તહેવાર
2 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Groundhog Day તહેવાર
14 ફેબ્રુઆરી, બુધવાર Valentine’s Day તહેવાર
19 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Islander Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
19 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Family Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
19 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Nova Scotia Heritage Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
19 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Louis Riel Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
23 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Yukon Heritage Day સ્થાનીય ડી ફેક્ટો રજા
11 માર્ચ, સોમવાર Commonwealth Day તહેવાર
17 માર્ચ, રવિવાર St. Patrick’s Day તહેવાર
29 માર્ચ, શુક્રવાર Good Friday રાષ્ટ્રીય રજા, ઇસાઈ
31 માર્ચ, રવિવાર Easter Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
1 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
6 એપ્રિલ, શનિવાર National Tartan Day તહેવાર
9 એપ્રિલ, મંગળવાર Vimy Ridge Day તહેવાર
12 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
20 મે, સોમવાર Victoria Day રાાષ્ટ્રીય રજા
16 જૂન, રવિવાર Canada Day રાાષ્ટ્રીય રજા
16 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
21 જૂન, શુક્રવાર National Indigenous Peoples Day તહેવાર
5 ઑગસ્ટ, સોમવાર Natal Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
5 ઑગસ્ટ, સોમવાર British Columbia Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
5 ઑગસ્ટ, સોમવાર Civic/Provincial Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
5 ઑગસ્ટ, સોમવાર New Brunswick Day આરામ નો દિવસ
5 ઑગસ્ટ, સોમવાર Saskatchewan Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
2 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર Labour Day રાાષ્ટ્રીય રજા
14 ઑક્ટોબર, સોમવાર Thanksgiving Day રાાષ્ટ્રીય રજા
18 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર Healthcare Aide Day તહેવાર
31 ઑક્ટોબર, ગુરૂવાર Halloween તહેવાર
11 નવેમ્બર, સોમવાર Remembrance Day રાાષ્ટ્રીય રજા
11 ડિસેમ્બર, બુધવાર Anniversary of the Statute of Westminster તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Day રાષ્ટ્રીય રજા, ઇસાઈ
26 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Boxing Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, મંગળવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ