Canada Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of Canada Holidays 2025 and Observances 2025.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
6 જાન્યુઆરી, સોમવાર Epiphany ઇસાઈ, તહેવાર
2 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Groundhog Day તહેવાર
14 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Valentine’s Day તહેવાર
17 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Islander Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
17 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Family Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
17 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Nova Scotia Heritage Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
17 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Louis Riel Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
21 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Yukon Heritage Day સ્થાનીય ડી ફેક્ટો રજા
10 માર્ચ, સોમવાર Commonwealth Day તહેવાર
17 માર્ચ, સોમવાર St. Patrick’s Day તહેવાર
6 એપ્રિલ, રવિવાર National Tartan Day તહેવાર
9 એપ્રિલ, બુધવાર Vimy Ridge Day તહેવાર
18 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday રાષ્ટ્રીય રજા, ઇસાઈ
20 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
21 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
11 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
19 મે, સોમવાર Victoria Day રાાષ્ટ્રીય રજા
15 જૂન, રવિવાર Canada Day રાાષ્ટ્રીય રજા
15 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
21 જૂન, શનિવાર National Indigenous Peoples Day તહેવાર
4 ઑગસ્ટ, સોમવાર Natal Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
4 ઑગસ્ટ, સોમવાર British Columbia Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
4 ઑગસ્ટ, સોમવાર Civic/Provincial Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
4 ઑગસ્ટ, સોમવાર New Brunswick Day આરામ નો દિવસ
4 ઑગસ્ટ, સોમવાર Saskatchewan Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
1 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર Labour Day રાાષ્ટ્રીય રજા
13 ઑક્ટોબર, સોમવાર Thanksgiving Day રાાષ્ટ્રીય રજા
18 ઑક્ટોબર, શનિવાર Healthcare Aide Day તહેવાર
31 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર Halloween તહેવાર
11 નવેમ્બર, મંગળવાર Remembrance Day રાાષ્ટ્રીય રજા
11 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Anniversary of the Statute of Westminster તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Day રાષ્ટ્રીય રજા, ઇસાઈ
26 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Boxing Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, બુધવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ