United States Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of United States Holidays 2025 and Observances 2025.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day ફેડરલ રજાઓ
20 જાન્યુઆરી, સોમવાર Martin Luther King Jr. Day ફેડરલ રજાઓ
14 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Valentine’s Day તહેવાર
17 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Presidents’ Day ફેડરલ રજાઓ / રાજ્ય રજાઓ
17 માર્ચ, સોમવાર St. Patrick’s Day ઇસાઈ, તહેવાર
15 એપ્રિલ, મંગળવાર Tax Day તહેવાર
20 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
21 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday ઇસાઈ, તહેવાર
5 મે, સોમવાર Cinco de Mayo તહેવાર
11 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
26 મે, સોમવાર Memorial Day ફેડરલ રજાઓ
15 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
4 જુલાઈ, શુક્રવાર Independence Day ફેડરલ રજાઓ
1 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર Labor Day ફેડરલ રજાઓ
13 ઑક્ટોબર, સોમવાર Columbus Day ફેડરલ રજાઓ
26 ઑક્ટોબર, રવિવાર Mother-in-Law Day વૈક્લપિક રજા
31 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર Halloween તહેવાર
4 નવેમ્બર, મંગળવાર Election Day તહેવાર
11 નવેમ્બર, મંગળવાર Veterans Day ફેડરલ રજાઓ
27 નવેમ્બર, ગુરૂવાર Thanksgiving Day ફેડરલ રજાઓ
28 નવેમ્બર, શુક્રવાર Black Friday તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Eve ઇસાઈ, તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Day ફેડરલ રજાઓ
31 ડિસેમ્બર, બુધવાર New Year’s Eve રાજ્ય રજાઓ, તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ