Kuwait Holidays 2021 and Observances 2021

Get here the updated list of Kuwait Holidays 2021 and Observances 2021.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day આધિકારિક રજા
25 ફેબ્રુઆરી, ગુરૂવાર National Day આધિકારિક રજા
26 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Liberation Day આધિકારિક રજા
11 માર્ચ, ગુરૂવાર Isra and Miraj આધિકારિક રજા
13 મે, ગુરૂવાર Eid al-Fitr આધિકારિક રજા
19 જુલાઈ, સોમવાર Waqfat Arafat Day આધિકારિક રજા
20 જુલાઈ, મંગળવાર Eid al-Adha આધિકારિક રજા
10 ઑગસ્ટ, મંગળવાર Islamic New Year આધિકારિક રજા
19 ઑક્ટોબર, મંગળવાર The Prophet’s Birthday આધિકારિક રજા
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve તહેવાર

Kuwait Holidays Calendar 2021

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ