Kuwait Holidays 2022 and Observances 2022

Get here the updated list of Kuwait Holidays 2022 and Observances 2022.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day આધિકારિક રજા
25 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર National Day આધિકારિક રજા
26 ફેબ્રુઆરી, શનિવાર Liberation Day આધિકારિક રજા
1 માર્ચ, મંગળવાર Isra and Miraj આધિકારિક રજા
3 મે, મંગળવાર Eid al-Fitr આધિકારિક રજા
9 જુલાઈ, શનિવાર Waqfat Arafat Day આધિકારિક રજા
10 જુલાઈ, રવિવાર Eid al-Adha આધિકારિક રજા
30 જુલાઈ, શનિવાર Islamic New Year આધિકારિક રજા
8 ઑક્ટોબર, શનિવાર The Prophet’s Birthday આધિકારિક રજા
31 ડિસેમ્બર, શનિવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ