Kuwait Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of Kuwait Holidays 2023 and Observances 2023.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, રવિવાર New Year’s Day આધિકારિક રજા
18 ફેબ્રુઆરી, શનિવાર Isra and Miraj આધિકારિક રજા
25 ફેબ્રુઆરી, શનિવાર National Day આધિકારિક રજા
26 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Liberation Day આધિકારિક રજા
22 એપ્રિલ, શનિવાર Eid al-Fitr આધિકારિક રજા
28 જૂન, બુધવાર Waqfat Arafat Day આધિકારિક રજા
29 જૂન, ગુરૂવાર Eid al-Adha આધિકારિક રજા
19 જુલાઈ, બુધવાર Islamic New Year આધિકારિક રજા
27 સપ્ટેમ્બર, બુધવાર The Prophet’s Birthday આધિકારિક રજા
31 ડિસેમ્બર, રવિવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ