Kuwait Holidays 2020 and Observances 2020

Get here the updated list of Kuwait Holidays 2020 and Observances 2020.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day આધિકારિક રજા
5 ફેબ્રુઆરી, બુધવાર National Day આધિકારિક રજા
26 ફેબ્રુઆરી, બુધવાર Liberation Day આધિકારિક રજા
22 માર્ચ, રવિવાર Isra and Miraj આધિકારિક રજા
24 મે, રવિવાર Eid al-Fitr આધિકારિક રજા
30 જુલાઈ, ગુરૂવાર Waqfat Arafat Day આધિકારિક રજા
31 જુલાઈ, શુક્રવાર Eid al-Adha આધિકારિક રજા
20 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર Islamic New Year આધિકારિક રજા
29 ઑક્ટોબર, ગુરૂવાર The Prophet’s Birthday આધિકારિક રજા
31 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ