Kuwait Holidays 2019 and Observances 2019

Get here the updated list of Kuwait Holidays 2019 and Observances 2019.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, મંગળવાર New Year’s Day આધિકારિક રજા
25 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર National Day આધિકારિક રજા
26 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Liberation Day આધિકારિક રજા
3 એપ્રિલ, બુધવાર Isra and Miraj આધિકારિક રજા
4 જૂન, મંગળવાર Eid al-Fitr આધિકારિક રજા
10 ઑગસ્ટ, શનિવાર Waqfat Arafat Day આધિકારિક રજા
11 ઑગસ્ટ, રવિવાર Eid al-Adha આધિકારિક રજા
31 ઑગસ્ટ, શનિવાર Islamic New Year આધિકારિક રજા
9 નવેમ્બર, શનિવાર The Prophet’s Birthday આધિકારિક રજા
31 ડિસેમ્બર, મંગળવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ