Denmark Holidays 2020 and Observances 2020

Get here the updated list of Denmark Holidays 2020 and Observances 2020.

தேதி பெயர் வகை
1 ஜனவரி, புதன் கிழமை New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
1 ஜனவரி, புதன் கிழமை Bank Holiday வங்கி விடுமுறை
14 பிப்ரவரி, வெள்ளி கிழமை Valentine’s Day அனுசரிப்புகள்
23 பிப்ரவரி, ஞாயிற்று கிழமை Carnival அனுசரிப்புகள்
5 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Palm Sunday அனுசரிப்புகள்
9 ஏப்ரல், வியாழன் கிழமை Maundy Thursday தேசிய விடுமுறை
10 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday தேசிய விடுமுறை
12 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday தேசிய விடுமுறை
13 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday தேசிய விடுமுறை
1 மே, வெள்ளி கிழமை Labor Day / May Day தனியார் துறை விடுமுறை
5 மே, செவ்வாய் கிழமை Liberation Day அனுசரிப்புகள்
8 மே, வெள்ளி கிழமை Great Prayer Day தேசிய விடுமுறை
21 மே, வியாழன் கிழமை Ascension Day தேசிய விடுமுறை
31 மே, ஞாயிற்று கிழமை Whit Sunday தேசிய விடுமுறை
1 ஜூன், திங்கள் கிழமை Whit Monday தேசிய விடுமுறை
5 ஜூன், வெள்ளி கிழமை Constitution Day தனியார் துறை விடுமுறை
24 டிசம்பர், வியாழன் கிழமை Christmas Eve அனுசரிப்புகள்
25 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை Christmas Day தேசிய விடுமுறை
26 டிசம்பர், சனி கிழமை 2nd Christmas Day தேசிய விடுமுறை
31 டிசம்பர், வியாழன் கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்

விடுமுறை மற்றும் அனுசரிப்புகள் பார்க்கவும்