Denmark Holidays 2020 and Observances 2020

Get here the updated list of Denmark Holidays 2020 and Observances 2020.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર Bank Holiday બૈંક હોલિડે
14 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Valentine’s Day તહેવાર
23 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Carnival તહેવાર
5 એપ્રિલ, રવિવાર Palm Sunday તહેવાર
9 એપ્રિલ, ગુરૂવાર Maundy Thursday રાાષ્ટ્રીય રજા
10 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday રાાષ્ટ્રીય રજા
12 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday રાાષ્ટ્રીય રજા
13 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, શુક્રવાર Labor Day / May Day નિજી ક્ષેત્ર ની રજા
5 મે, મંગળવાર Liberation Day તહેવાર
8 મે, શુક્રવાર Great Prayer Day રાાષ્ટ્રીય રજા
21 મે, ગુરૂવાર Ascension Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 મે, રવિવાર Whit Sunday રાાષ્ટ્રીય રજા
1 જૂન, સોમવાર Whit Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
5 જૂન, શુક્રવાર Constitution Day નિજી ક્ષેત્ર ની રજા
24 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 ડિસેમ્બર, શનિવાર 2nd Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ