Denmark Holidays 2021 and Observances 2021

Get here the updated list of Denmark Holidays 2021 and Observances 2021.

தேதி பெயர் வகை
1 ஜனவரி, வெள்ளி கிழமை New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
1 ஜனவரி, வெள்ளி கிழமை Bank Holiday வங்கி விடுமுறை
14 பிப்ரவரி, ஞாயிற்று கிழமை Valentine’s Day அனுசரிப்புகள்
14 பிப்ரவரி, ஞாயிற்று கிழமை Carnival அனுசரிப்புகள்
28 மார்ச், ஞாயிற்று கிழமை Palm Sunday அனுசரிப்புகள்
1 ஏப்ரல், வியாழன் கிழமை Maundy Thursday தேசிய விடுமுறை
2 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday தேசிய விடுமுறை
4 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday தேசிய விடுமுறை
5 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday தேசிய விடுமுறை
30 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Great Prayer Day தேசிய விடுமுறை
1 மே, சனி கிழமை Labor Day / May Day தனியார் துறை விடுமுறை
5 மே, புதன் கிழமை Liberation Day அனுசரிப்புகள்
13 மே, வியாழன் கிழமை Ascension Day தேசிய விடுமுறை
23 மே, ஞாயிற்று கிழமை Whit Sunday தேசிய விடுமுறை
24 மே, திங்கள் கிழமை Whit Monday தேசிய விடுமுறை
5 ஜூன், சனி கிழமை Constitution Day தனியார் துறை விடுமுறை
24 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை Christmas Eve அனுசரிப்புகள்
25 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Day தேசிய விடுமுறை
26 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை 2nd Christmas Day தேசிய விடுமுறை
31 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்

Denmark Holidays Calendar 2021

விடுமுறை மற்றும் அனுசரிப்புகள் பார்க்கவும்