Denmark Holidays 2019 and Observances 2019

Get here the updated list of Denmark Holidays 2019 and Observances 2019.

தேதி பெயர் வகை
1 ஜனவரி, செவ்வாய் கிழமை New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
1 ஜனவரி, செவ்வாய் கிழமை Bank Holiday வங்கி விடுமுறை
14 பிப்ரவரி, வியாழன் கிழமை Valentine’s Day அனுசரிப்புகள்
3 மார்ச், ஞாயிற்று கிழமை Carnival அனுசரிப்புகள்
14 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Palm Sunday அனுசரிப்புகள்
18 ஏப்ரல், வியாழன் கிழமை Maundy Thursday தேசிய விடுமுறை
19 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday தேசிய விடுமுறை
21 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday தேசிய விடுமுறை
22 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday தேசிய விடுமுறை
1 மே, புதன் கிழமை Labor Day / May Day தனியார் துறை விடுமுறை
5 மே, ஞாயிற்று கிழமை Liberation Day அனுசரிப்புகள்
17 மே, வெள்ளி கிழமை Great Prayer Day தேசிய விடுமுறை
30 மே, வியாழன் கிழமை Ascension Day தேசிய விடுமுறை
5 ஜூன், புதன் கிழமை Constitution Day தனியார் துறை விடுமுறை
9 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை Whit Sunday தேசிய விடுமுறை
10 ஜூன், திங்கள் கிழமை Whit Monday தேசிய விடுமுறை
24 டிசம்பர், செவ்வாய் கிழமை Christmas Eve அனுசரிப்புகள்
25 டிசம்பர், புதன் கிழமை Christmas Day தேசிய விடுமுறை
26 டிசம்பர், வியாழன் கிழமை 2nd Christmas Day தேசிய விடுமுறை
31 டிசம்பர், செவ்வாய் கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்

விடுமுறை மற்றும் அனுசரிப்புகள் பார்க்கவும்