Bermuda Holidays 2021 and Observances 2021

Get here the updated list of Bermuda Holidays 2021 and Observances 2021.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
14 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Valentine’s Day તહેવાર
2 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
4 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
9 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
20 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
21 જૂન, સોમવાર National Heroes Day સાર્વજનિક રજા
29 જુલાઈ, ગુરૂવાર Emancipation Day સાર્વજનિક રજા
30 જુલાઈ, શુક્રવાર Somer’s Day સાર્વજનિક રજા
6 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર Labour Day સાર્વજનિક રજા
31 ઑક્ટોબર, રવિવાર Halloween તહેવાર
11 નવેમ્બર, ગુરૂવાર Remembrance Day સાર્વજનિક રજા
24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, રવિવાર Boxing Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve તહેવાર

Bermuda Holidays Calendar 2021

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ