Bermuda Holidays 2021 and Observances 2021

Get here the updated list of Bermuda Holidays 2021 and Observances 2021.

தேதி பெயர் வகை
1 ஜனவரி, வெள்ளி கிழமை New Year’s Day பொது விடுமுறை
14 பிப்ரவரி, ஞாயிற்று கிழமை Valentine’s Day அனுசரிப்புகள்
2 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday பொது விடுமுறை
4 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday அனுசரிப்புகள்
9 மே, ஞாயிற்று கிழமை Mother’s Day அனுசரிப்புகள்
20 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை Father’s Day அனுசரிப்புகள்
21 ஜூன், திங்கள் கிழமை National Heroes Day பொது விடுமுறை
29 ஜூலை, வியாழன் கிழமை Emancipation Day பொது விடுமுறை
30 ஜூலை, வெள்ளி கிழமை Somer’s Day பொது விடுமுறை
6 செப்டம்பர், திங்கள் கிழமை Labour Day பொது விடுமுறை
31 அக்டோபர், ஞாயிற்று கிழமை Halloween அனுசரிப்புகள்
11 நவம்பர், வியாழன் கிழமை Remembrance Day பொது விடுமுறை
24 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை Christmas Eve அனுசரிப்புகள்
25 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Day பொது விடுமுறை
26 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Boxing Day தேசிய விடுமுறை
31 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்

Bermuda Holidays Calendar 2021

விடுமுறை மற்றும் அனுசரிப்புகள் பார்க்கவும்