Bermuda Holidays 2020 and Observances 2020

Get here the updated list of Bermuda Holidays 2020 and Observances 2020.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
14 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Valentine’s Day તહેવાર
10 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
12 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
10 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
15 જૂન, સોમવાર National Heroes Day સાર્વજનિક રજા
21 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
30 જુલાઈ, ગુરૂવાર Emancipation Day સાર્વજનિક રજા
31 જુલાઈ, શુક્રવાર Somer’s Day સાર્વજનિક રજા
7 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર Labour Day સાર્વજનિક રજા
31 ઑક્ટોબર, શનિવાર Halloween તહેવાર
11 નવેમ્બર, બુધવાર Remembrance Day સાર્વજનિક રજા
24 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, શનિવાર Boxing Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ