Bermuda Holidays 2019 and Observances 2019

Get here the updated list of Bermuda Holidays 2019 and Observances 2019.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, મંગળવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
14 ફેબ્રુઆરી, ગુરૂવાર Valentine’s Day તહેવાર
19 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
21 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
12 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
16 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
17 જૂન, સોમવાર National Heroes Day સાર્વજનિક રજા
1 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર Emancipation Day સાર્વજનિક રજા
2 ઑગસ્ટ, શુક્રવાર Somer’s Day સાર્વજનિક રજા
2 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર Labour Day સાર્વજનિક રજા
31 ઑક્ટોબર, ગુરૂવાર Halloween તહેવાર
11 નવેમ્બર, સોમવાર Remembrance Day સાર્વજનિક રજા
24 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Boxing Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, મંગળવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ