Bermuda Holidays 2020 and Observances 2020

Get here the updated list of Bermuda Holidays 2020 and Observances 2020.

తేదీ పేరు ప్రకారం
1 జనవరి, బుధవారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
14 ఫిబ్రవరి, శుక్రవారం Valentine’s Day ఆచారము
10 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
12 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday ఆచారము
10 మే, ఆదివారం Mother’s Day ఆచారము
15 జూన్, సోమవారం National Heroes Day పబ్లిక్ సెలవు
21 జూన్, ఆదివారం Father’s Day ఆచారము
30 జూ, గురువారం Emancipation Day పబ్లిక్ సెలవు
31 జూ, శుక్రవారం Somer’s Day పబ్లిక్ సెలవు
7 సెప్టెంబర్, సోమవారం Labour Day పబ్లిక్ సెలవు
31 అక్టోబర్, శనివారం Halloween ఆచారము
11 నవంబర్, బుధవారం Remembrance Day పబ్లిక్ సెలవు
24 డిసెంబర్, గురువారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
26 డిసెంబర్, శనివారం Boxing Day జాతీయ సెలవు
31 డిసెంబర్, గురువారం New Year’s Eve ఆచారము

సెలవలు మరియు ఆచారాలు చుడండి