Bahrain Holidays 2021 and Observances 2021

Get here the updated list of Bahrain Holidays 2021 and Observances 2021.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, શનિવાર May Day રાાષ્ટ્રીય રજા
13 મે, ગુરૂવાર Eid al-Fitr રાાષ્ટ્રીય રજા
14 મે, શુક્રવાર Eid al-Fitr Holiday રાાષ્ટ્રીય રજા
19 જુલાઈ, સોમવાર Arafat Day સરકારી રજા
20 જુલાઈ, મંગળવાર Eid al-Adha રાાષ્ટ્રીય રજા
10 ઑગસ્ટ, મંગળવાર Muharram રાાષ્ટ્રીય રજા
19 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર Ashoora રાાષ્ટ્રીય રજા
19 ઑક્ટોબર, મંગળવાર The Prophet’s Birthday રાાષ્ટ્રીય રજા
16 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર National Day રાાષ્ટ્રીય રજા

Bahrain Holidays Calendar 2021

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ