Bahrain Holidays 2022 and Observances 2022

Get here the updated list of Bahrain Holidays 2022 and Observances 2022.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, રવિવાર May Day રાાષ્ટ્રીય રજા
3 મે, મંગળવાર Eid al-Fitr રાાષ્ટ્રીય રજા
4 મે, બુધવાર Eid al-Fitr Holiday રાાષ્ટ્રીય રજા
9 જુલાઈ, શનિવાર Arafat Day સરકારી રજા
10 જુલાઈ, રવિવાર Eid al-Adha રાાષ્ટ્રીય રજા
30 જુલાઈ, શનિવાર Muharram રાાષ્ટ્રીય રજા
8 ઑગસ્ટ, સોમવાર Ashoora રાાષ્ટ્રીય રજા
8 ઑક્ટોબર, શનિવાર The Prophet’s Birthday રાાષ્ટ્રીય રજા
16 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર National Day રાાષ્ટ્રીય રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ