Bahrain Holidays 2020 and Observances 2020

Get here the updated list of Bahrain Holidays 2020 and Observances 2020.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, શુક્રવાર May Day રાાષ્ટ્રીય રજા
24 મે, રવિવાર Eid al-Fitr રાાષ્ટ્રીય રજા
25 મે, સોમવાર Eid al-Fitr Holiday રાાષ્ટ્રીય રજા
30 જુલાઈ, ગુરૂવાર Arafat Day સરકારી રજા
31 જુલાઈ, શુક્રવાર Eid al-Adha રાાષ્ટ્રીય રજા
20 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર Muharram રાાષ્ટ્રીય રજા
29 ઑગસ્ટ, શનિવાર Ashoora રાાષ્ટ્રીય રજા
29 ઑક્ટોબર, ગુરૂવાર The Prophet’s Birthday રાાષ્ટ્રીય રજા
16 ડિસેમ્બર, બુધવાર National Day રાાષ્ટ્રીય રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ