Bahrain Holidays 2020 and Observances 2020

Get here the updated list of Bahrain Holidays 2020 and Observances 2020.

ದಿನಾಂಕ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾರ
1 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ New Year ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ May Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
24 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Eid al-Fitr ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
25 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Eid al-Fitr Holiday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
30 ಜುಲೈ, ಗುರುವಾರ Arafat Day ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ
31 ಜುಲೈ, ಶುಕ್ರವಾರ Eid al-Adha ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
20 ಆಗಸ್ಟ್, ಗುರುವಾರ Muharram ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
29 ಆಗಸ್ಟ್, ಶನಿವಾರ Ashoora ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
29 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಗುರುವಾರ The Prophet’s Birthday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
16 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ National Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು

ರಜೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನೋಡಿ