வியட்நாம் காலேண்டர் 2022

1 ஜனவரி, சனி கிழமை International New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
31 ஜனவரி, திங்கள் கிழமை Vietnamese New Year’s Eve தேசிய விடுமுறை
1 பிப்ரவரி, செவ்வாய் கிழமை Vietnamese New Year தேசிய விடுமுறை
14 பிப்ரவரி, திங்கள் கிழமை Valentine’s Day அனுசரிப்புகள்
10 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Hung Kings Festival தேசிய விடுமுறை
30 ஏப்ரல், சனி கிழமை Liberation Day/Reunification Day தேசிய விடுமுறை
1 மே, ஞாயிற்று கிழமை International Labor Day தேசிய விடுமுறை
28 ஜூன், செவ்வாய் கிழமை Vietnamese Family Day அனுசரிப்புகள்
2 செப்டம்பர், வெள்ளி கிழமை Independence Day தேசிய விடுமுறை
20 அக்டோபர், வியாழன் கிழமை Vietnamese Women’s Day அனுசரிப்புகள்
31 அக்டோபர், திங்கள் கிழமை Halloween அனுசரிப்புகள்
24 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Eve அனுசரிப்புகள்
25 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Christmas Day அனுசரிப்புகள்
31 டிசம்பர், சனி கிழமை International New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்