ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2022

1 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ International New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
31 ಜನವರಿ, ಸೋಮವಾರ Vietnamese New Year’s Eve ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಂಗಳವಾರ Vietnamese New Year ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಸೋಮವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
10 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Hung Kings Festival ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
30 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Liberation Day/Reunification Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ International Labor Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
28 ಜೂನ್, ಮಂಗಳವಾರ Vietnamese Family Day ಹಬ್ಬ
2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Independence Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
20 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಗುರುವಾರ Vietnamese Women’s Day ಹಬ್ಬ
31 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಸೋಮವಾರ Halloween ಹಬ್ಬ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Christmas Eve ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Christmas Day ಹಬ್ಬ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ International New Year’s Eve ಹಬ್ಬ