இந்தோனேஷியா காலேண்டர் 2022

1 ஜனவரி, சனி கிழமை New Year’s Day பொது விடுமுறை
1 பிப்ரவரி, செவ்வாய் கிழமை Chinese Lunar New Year’s Day பொது விடுமுறை
27 பிப்ரவரி, ஞாயிற்று கிழமை Shab e-Meraj கட்டாயமற்ற விடுமுறை
1 மார்ச், செவ்வாய் கிழமை Ascension of the Prophet Muhammad பொது விடுமுறை
3 மார்ச், வியாழன் கிழமை Nyepi Day Bali பொது விடுமுறை
15 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday பொது விடுமுறை
17 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday அனுசரிப்புகள்
1 மே, ஞாயிற்று கிழமை International Labor Day பொது விடுமுறை
3 மே, செவ்வாய் கிழமை Idul Fitri பொது விடுமுறை
26 மே, வியாழன் கிழமை Ascension Day of Jesus Christ பொது விடுமுறை
1 ஜூன், புதன் கிழமை Pancasila Day தேசிய விடுமுறை
10 ஜூலை, ஞாயிற்று கிழமை Eid al-Adha பொது விடுமுறை
30 ஜூலை, சனி கிழமை Muharram / Islamic New Year பொது விடுமுறை
17 ஆகஸ்ட், புதன் கிழமை Indonesian Independence Day பொது விடுமுறை
8 அக்டோபர், சனி கிழமை The Prophet Muhammad’s Birthday பொது விடுமுறை
24 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Eve அனுசரிப்புகள்
25 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Christmas Day பொது விடுமுறை
31 டிசம்பர், சனி கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்