ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2022

1 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ New Year’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಂಗಳವಾರ Chinese Lunar New Year’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
27 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಭಾನುವಾರ Shab e-Meraj ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
1 ಮಾರ್ಚ್, ಮಂಗಳವಾರ Ascension of the Prophet Muhammad ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
3 ಮಾರ್ಚ್, ಗುರುವಾರ Nyepi Day Bali ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
15 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
17 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ಹಬ್ಬ
1 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ International Labor Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
3 ಮೇ, ಮಂಗಳವಾರ Idul Fitri ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Ascension Day of Jesus Christ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಜೂನ್, ಬುಧವಾರ Pancasila Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
10 ಜುಲೈ, ಭಾನುವಾರ Eid al-Adha ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
30 ಜುಲೈ, ಶನಿವಾರ Muharram / Islamic New Year ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
17 ಆಗಸ್ಟ್, ಬುಧವಾರ Indonesian Independence Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
8 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ The Prophet Muhammad’s Birthday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Christmas Eve ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ