பஹ்ரைன் காலேண்டர் 2020

1 ஜனவரி, புதன் கிழமை New Year தேசிய விடுமுறை
1 மே, வெள்ளி கிழமை May Day தேசிய விடுமுறை
24 மே, ஞாயிற்று கிழமை Eid al-Fitr தேசிய விடுமுறை
25 மே, திங்கள் கிழமை Eid al-Fitr Holiday தேசிய விடுமுறை
30 ஜூலை, வியாழன் கிழமை Arafat Day அரசு விடுமுறை
31 ஜூலை, வெள்ளி கிழமை Eid al-Adha தேசிய விடுமுறை
20 ஆகஸ்ட், வியாழன் கிழமை Muharram தேசிய விடுமுறை
29 ஆகஸ்ட், சனி கிழமை Ashoora தேசிய விடுமுறை
29 அக்டோபர், வியாழன் கிழமை The Prophet’s Birthday தேசிய விடுமுறை
16 டிசம்பர், புதன் கிழமை National Day தேசிய விடுமுறை