ಬಹ್ರೇನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2020

1 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ New Year ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ May Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
24 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Eid al-Fitr ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
25 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Eid al-Fitr Holiday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
30 ಜುಲೈ, ಗುರುವಾರ Arafat Day ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ
31 ಜುಲೈ, ಶುಕ್ರವಾರ Eid al-Adha ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
20 ಆಗಸ್ಟ್, ಗುರುವಾರ Muharram ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
29 ಆಗಸ್ಟ್, ಶನಿವಾರ Ashoora ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
29 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಗುರುವಾರ The Prophet’s Birthday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
16 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ National Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು