ಅರುಬಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2022

1 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ New Year’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
25 ಜನವರಿ, ಮಂಗಳವಾರ Betico Croe’s Birthday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
28 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಸೋಮವಾರ Carnival Monday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
18 ಮಾರ್ಚ್, ಶುಕ್ರವಾರ National Anthem and Flag Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
15 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
18 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
27 ಏಪ್ರಿಲ್, ಬುಧವಾರ King’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Labor Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Ascension Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Boxing Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ