ಮೇ 2024 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಸಿಂಗಾಪುರ

1 ಮೇ, ಬುಧವಾರ Labour Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
12 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Mothers’ Day ಹಬ್ಬ
18 ಮೇ, ಶನಿವಾರ International Museum Day ಹಬ್ಬ
22 ಮೇ, ಬುಧವಾರ Vesak Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು