મે 2024 કલેેન્ડર - સિંગાપુર

1 મે, બુધવાર Labour Day રાાષ્ટ્રીય રજા
12 મે, રવિવાર Mothers’ Day તહેવાર
18 મે, શનિવાર International Museum Day તહેવાર
22 મે, બુધવાર Vesak Day રાાષ્ટ્રીય રજા