ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಆಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ್

22 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Eid al-Fitr ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
23 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Eid al-Fitr Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
24 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Eid al-Fitr Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
28 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Afghan Victory Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ