அக்டோபர் 2021 காலேண்டர் - யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்

11 அக்டோபர், திங்கள் கிழமை Columbus Day கூட்டாட்சி விடுமுறை
24 அக்டோபர், ஞாயிற்று கிழமை Mother-in-Law Day கட்டாயமற்ற விடுமுறை
31 அக்டோபர், ஞாயிற்று கிழமை Halloween அனுசரிப்புகள்